Różne rodzaje dokumentów

Utworzono: 2014-11-21
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-03
Liczba odwiedzin posta: 8109

W Fakturowni możemy wystawić każdy typ dokumentu, jaki tylko jest nam potrzebny. 

Oto lista dokumentów, które w Fakturowni mamy możliwość wygenerować:

 

 

Podczas procesu tworzenia każdej nowej faktury, nasz system automatycznie nadaje jej kolejny numer i aktualną datę wystawienia. Dla każdego rodzaju dokumentu posiadamy osobne (niezależne) numerowanie. 

W Fakturowni można także wystawić dodatkowy dokument księgowy, któremu możemy samodzielnie nadać nazwę, wybierając w menu: Ustawienia > Wydruki > Własne nazwy dokumentów > Inne faktury.

Faktury -  są podstawowym dokumentem sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat transakcji. Dzięki temu osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, mogą udokumentować sprzedaż, bądź wykonanie danych usług/towarów. Faktura stanowi podstawę do odliczeń podatkowych dla przedsiębiorcy.

Noty księgowe - kiedy dokonujemy transakcji, których nie trzeba dokumentować przy pomocy faktur, możemy wystawić tzw. notę księgową. Może być ona uznawana za podstawę do zapisów w księgach rachunkowych, jednak aby tak się stało, muszą w niej widnieć niektóre informacje,  które są wymagane od dowodów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Własny dok. nieksięgowy - nie są liczone do przychodów czy wydatków, często są traktowane jako oferta i w takiej formie przesyłane kontrahentowi do zapoznania się. Można na ich podstawie wystawić fakturę, czyli dokument księgowy, który jest już uprawniony do rozliczenia.

Marża - rodzaj dokumentu księgowego, na którym występuję procedura naliczenia podatku za zakupiony towar lub usługę.  Na fakturze VAT Marża - jak sama nazwa wskazuje - Sprzedawca nalicza odpowiedni podatek od ustalonej przez siebie marży, ale nie wykazuje jego wartości na fakturze VAT Marża.

Paragony -  oficjalny dokument, który potwierdza transakcję sprzedażową.  Wystawiany jest przez sprzedawców i w celu wystawienia paragonu, lokal musi być wyposażony w drukarkę fiskalną. Paragon powinien być od razu wręczony klientowi, zaraz po wydrukowaniu.

Dowody wewnętrzne - służą do wprowadzania do księgi przychodów i rozchodów kosztów, na które nie mamy potwierdzenia w formie faktur. W przypadku kosztów potwierdzonych paragonem, również należy wpisać je jako dowód wewnętrzny.

Miesięczny raport fiskalny - wykonywany w celu rozliczenia podatku. Każdy przedsiębiorca, który używa w firmie kasy fiskalnej, musi przygotowywać raporty okresowe. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy przez cały miesiąc nie zarejestrował ani jednej sprzedaży, wtedy raport nie jest wymagany.  

Turbo faktury -  rozwiązanie, które sprawi, że klienci nie będą musieli już poświęcać czasu na podawanie Ci swoich wszelkich danych niezbędnych do stworzenia faktury. Twoim zadaniem będzie jedynie uzyskanie ich adresu e-mailowego i wprowadzenie go do systemu wraz z nazwą towaru lub usługi oraz wartością brutto. Resztę swoich danych klienci uzupełnią już we własnym zakresie i to wtedy, gdy będą mieli na to czas. 

Proformy -  dokument, który nie jest dowodem księgowym, jest wystawiany kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji oraz ewentualnej płatności, ofertą zawarcia transakcji, wezwaniem do zapłaty, propozycją lub zapowiedzią wystawienia faktury. Proforma nie generuje obowiązku podatkowego i nie może zostać zaksięgowana w ewidencji. 

Zaliczkowe i Końcowe - Fakturę zaliczkową wystawiamy w przypadku rozliczenia otrzymanych zaliczek, które są przyporządkowane do konkretnej dostawy, jaka ma nastąpić w przyszłości. Tworzenie faktury końcowej uzależnione jest od tego, czy nasza faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę/świadczenie usług, czy jedynie jej część. Wygenerowanie faktury końcowej następuje w momencie, gdy zaliczka nie opiewała na pełną kwotę zamówienia.

Faktura walutowa - dokument księgowy, potwierdzający dokonanie transakcji, wynikającej ze sprzedaży produktu bądź świadczenia usług. Jest zbliżona do klasycznej faktury VAT, jedyna różnica polega na tym, że faktura walutowa jest wystawiana w obcej walucie. Taka faktura obowiązuje i w obrocie krajowym, jak też w międzynarodowym.

KP dowód wpłaty - dokument potwierdzający otrzymanie płatności (KP - kasa przyjęła). Można wykupić wzór dokumentu w sklepie i wypełnić go ręcznie, albo wygenerować w naszym programie. 

Faktury wewnątrzwspólnotowe -  definicja odnosi się do transakcji handlowej polegającej na dostawie towarów miedzy dwoma Kontrahentami będącymi czynnymi podatnikami VAT UE z dwóch różnych krajów Unii Europejskiej.

Eksport towarów - stanowi potwierdzenie wywozu towaru poza granice UE. Aby skorzystać z tej możliwości, należy ją wcześniej aktywować w ustawieniach konta.

Noty korygujące umożliwia poprawienie danych na fakturze kosztowej, otrzymanej uprzednio od kontrahenta i wprowadzonej do systemu. Dokument ten koryguje błędy związane z danymi formalnymi takimi jak dane nabywcy na fakturze.

Korekty - umożliwiają poprawienie danych na fakturze kosztowej, otrzymanej uprzednio od kontrahenta i wprowadzonej do systemu, krygują błędy związane z danymi formalnymi takimi jak dane nabywcy na fakturze.

MP -  dokument przeznaczony dla tzw. małych podatników. mały podatnik to podatnik polski, którego przychód nie przekraczał (łącznie z kwotą podatku) w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 miliona euro. Należy pamiętać, że przeliczenie kwot wyrażonych w euro dokonywane jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Rachunki - potwierdzasprzedaż/wykonanie usługi i jest wystawiany na żądanie kupującego albo usługobiorcy. Podatnicy, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. 

RR - faktura wystawiana przez przedsiębiorcę, nabywającego płody rolne od rolnika ryczałtowego. Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7%. Do obowiązków nabywcy należy również samodzielne naliczenie podatku od towarów i usług.

Odwrotne obciążenie -  mechanizm, przy użyciu którego obowiązek rozliczenia podatku VAT zostaje przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę. Aby dowiedzieć się które towary objęte są odwrotnym obciążenie w VAT, należy zajrzeć do załącznika nr 11 Ustawy, usługi natomiast wymieniono w załączniku nr 14 do tejże Ustawy.

Inne faktury - dodatkowy dokument księgowy, który możemy samodzielnie wygenerować w Fakturowni, nadając mu własną nazwę. Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Jan Śliwiński
Jak rozliczyć koszty samochodu osobowego w firmie?

2021-04-15 00:31

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
mając w systemie aktywną funkcjonalność Księgowość online: https://pomoc.fakturownia.pl/409412-Ksiegowosc-online w planach abonamentowych Pro i Pro Plus mamy do wyboru określenia rodzajów wydatków firmy w tym i koszty paliwa i eksploatacji pojazdu w wariantach procentowych.
Dodatkowo jeżeli firma rozlicza koszty samochodu na zasadzie prowadzenia zapisów kilometrówki, to wartość danego kosztu można wpisać za pomocą dowodu wewnętrznego: https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-04-15 15:30

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz