Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi

Utworzono: 2023-10-18
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-03
Liczba odwiedzin posta: 972

Tworzenie własnej roli pozwala określić, do jakich dokumentów czy uprawnień wybrany użytkownik będzie miał dostęp. W momencie konfiguracji nowej roli możesz udzielić dostępu do wystawianych na koncie dokumentów. Masz również możliwość ograniczenia dostępu do niektórych opcji jak np. usuwanie faktur. Z tego wpisu dowiesz się, gdzie ustalić zakres dostępu do dokumentów i zarządzania nimi dla nowej roli. 


Własne role - dostęp do dokumentów i zarządzania nimi


Aby w ramach uprawnień dać dostęp do dokumentów i zarządzania nimi: 
.
 1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role


 2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę


 3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
 4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
 5. aby nadać dostęp do faktur i zarządzania nimi zaznacz checkbox przy opcji Faktury oraz przy tych opcjach związanych z dokumentami, do których użytkownik ma mieć dostęp, 


 6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 


Jakie uprawnienia daje wybór poszczególnych opcji?


Faktury - checkbox ten należy zaznaczyć przed udzieleniem dostępu do jednego z poniższych uprawnień:
 • Dokumenty księgowe - osoba z dostępem do dokumentów księgowych będzie miała wgląd oraz możliwość zarządzania dokumentami księgowymi tworzonymi w ramach konta,
 • Dokumenty nieksięgowe - osoba z dostępem do dokumentów nieksięgowych (np. proforma, zamówienie) będzie miała wgląd oraz możliwość zarządzania tymi rodzajami dokumentów,
 • Przychody - osoba posiadająca dostęp do przychodów będzie miała możliwość przejścia do listy dokumentów przychodowych, ich podglądu, dodawania, edytowania, usuwania oraz pozostałych aktywności związanych z dokumentami sprzedażowymi,
 • Wydatki - osoba posiadająca dostęp do wydatków będzie miała możliwość przejścia do listy dokumentów kosztowych, podglądu poszczególnych dokumentów, ich dodawania, edytowania, usuwania oraz pozostałych aktywności związanych z dokumentami kosztowymi.
 • Lista - osoba posiadająca dostęp do listy dokumentów zobaczy listy dokumentów przychodowych, jednakże jeżeli podczas tworzenia roli nie zostanie również przydzielone uprawnienie podglądu, dodawania, edycji, i/lub usuwania dokumentów, nie będzie mogła wykonać tych aktywności na wylistowanych dokumentach.
  Dostęp do listy dokumentów umożliwia wyszukiwanie i filtrowanie dokumentów, a także zmianę statusu faktury oraz możliwość wyeksportowania dokumentów.
 • Podgląd - osoba posiadająca dostęp do tej opcji będzie miała możliwość podglądu dokumentów przychodowych. Bez dodatkowego uprawnienia dodawania, edycji oraz usuwania, nie będzie mogła ich tworzyć, wprowadzać zmian, ani usuwać. Jeżeli taka osoba nie otrzyma uprawnienia w widoku listy dokumentów, będzie mogła zobaczyć dokument tylko poprzez bezpośredni link URL. Uprawnienie podglądu dokumentu daje również możliwość wydruku dokumentu.
 • Dodawanie - osoba posiadająca dostęp do dodawania dokumentów będzie miała możliwość stworzenia nowego dokumentu przychodowego. Jeżeli tej osobie nie zostanie przydzielone uprawnienie podglądu, w chwili zapisu dokumentu osoba ta zostanie przekierowana na stronę główną. Bez uprawnienia do edycji i/lub usunięcia dokumentu, nie będzie mogła również wprowadzić zmian w utworzonym dokumencie ani go usunąć.
 • Edycja - osoba posiadająca dostęp do edycji dokumentów będzie miała możliwość wprowadzenia zmian w treści dokumentów przychodowych. Uwaga: to uprawnienie można przydzielić, nie przydzielając dostępu do listy i podglądu dokumentów! Takie uprawnienie może zostać wykorzystane przy edycji dokumentów drogą API; jednakże polecamy zaznaczenie również dostępu do listy oraz podglądu dokumentów dla osób, które mają edytować dokumenty ręcznie w systemie.
 • Usuwanie - osoba posiadająca dostęp do usuwania dokumentów będzie miała możliwość trwałego skasowania dokumentów przychodowych. Uwaga: to uprawnienie można przydzielić, nie przydzielając dostępu do listy i podglądu dokumentów! Takie uprawnienie może zostać wykorzystane przy usuwaniu dokumentów drogą API. Polecamy zaznaczenie również dostępu do listy oraz podglądu dokumentów dla osób, które mają usuwać dokumenty ręcznie w systemie.
  Przypominamy również, że usuwanie dokumentów w systemie jest operacją nieodwracalną.

Sprawdź również:


Powrót


Dodaj komentarz