Własne role - dostęp do użytkowników

Utworzono: 2023-10-11
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-03
Liczba odwiedzin posta: 348

W systemie można przypisać określone role do adresów mailowych, które zostały dodane jako użytkownicy do konta. Dodatkowo, program umożliwia tworzenie indywidualnych ról, w których sam decydujesz o dostępie danego użytkownika do konkretnych funkcji w ramach konta. W tym artykule dowiesz się, jak utworzyć własną rolę i nadać jej uprawnienie administratorskie w postaci dostępu użytkowników. 
 

Własne role - dostęp do użytkowników


Aby w ramach uprawnień dać dostęp do użytkowników:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role


  2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę


  3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
  4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
  5. aby nadać dostęp do użytkowników zaznacz checkbox przy opcji Użytkownicy w sekcji Uprawnienia administratorskie


  6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 

Osoba mająca dostęp do użytkowników może przejść do menu Ustawienia > Użytkownicy, co daje jej możliwość zapraszania nowych użytkowników do konta oraz nadawania lub zmieniania ich uprawnień.


Sprawdź również:


Powrót


Dodaj komentarz