Druk przekazu pocztowego

Utworzono: 2018-10-02
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-12
Liczba odwiedzin posta: 1369

Fakturownia oferuje opcję drukowania i wysyłania druku przekazu pocztowego do faktury wystawionej w systemie.
 
Chcąc wygenerować druk przekazu pocztowego, należy wejść w zakładkę Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki i zaznaczyć okno Generuj druk przekazu pocztowego dla wystawionych dokumentów. 

Aktywowana opcja pozwala na wygenerowanie druku przelewu zarówno dla dokumentów wydatkowych, jak i przychodowych.
Druk przelewu będzie można wydrukować oraz załączyć do maila z przesyłaną fakturą:

Aby wydrukować druk przekazu pocztowego, należy wejść w podgląd określonej faktury, do której chcemy pobrać druk przekazu pocztowego i z menu podręcznego wybrać
Więcej opcji > Druk przekazu pocztowego.

Program pobierze na dysk plik pdf z drukiem przekazu, który będzie wyglądał następująco:


Druk przekazu można przesłać kontrahentowi pocztą. W tym celu należy wybrać z menu podręcznego Wyślij, a następnie, w oknie wysyłki, należy zaznaczyć okno Załącz druk przekazu pocztowego

W momencie, gdy na fakturze będzie adnotacja o częściowej opłacie faktury (wypełniona będzie rubryka Kwota opłacona), druk przekazu pocztowego wygeneruje się z kwotą pomniejszoną, widoczną w rubryce Do zapłaty na fakturze. 


 


Powrót


Dodaj komentarz