Faktura VAT RR- Faktura wystawiana za rolnika ryczałtowego

Utworzono: 2017-01-19
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-03
Liczba odwiedzin posta: 12332

Faktura VAT RR jest dokumentem potwierdzającym nabycie produktów rolnych przez podatnika zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT od wytwórcy dóbr, czyli Rolnika ryczałtowego, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kim w takim razie jest Rolnik Ryczałtowy

Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik prowadzący wyłącznie gospodarstwo rolne, nieuzyskujący innych przychodów poza przychodami z gospodarstwa rolnego i na te potrzeby nie musi rejestrować się do VAT. 

Faktura VAT RR powinna być wystawiona przez Nabywcę towarów. Jeden egzemplarz otrzymuje rolnik ryczałtowy, a drugi Nabywca pozostawia sobie. 
Stawka podatku na dostawy produktów rolnych wynosi 7%

W Fakturowni istnieje możliwość stworzenia takiego dokumentu. Żeby aktywować taki rodzaj faktury, należy wejść w zakładkę
Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać i naznaczyć okienko RRPo zaznaczeniu okna możesz zapisać zmiany. 

Teraz możesz przystąpić do wystawiania przykładowej faktury dla Rolnika ryczałtowego. 
W tym celu wchodzimy w zakładkę Wydatki > Dodaj wydatek wybieramy typ dokumentu Faktura RR.

Podczas tworzenia faktury zwróć uwagę na kilka rzeczy:
1) upewnij się, że w takiej transakcji jesteś Nabywcą, 
2) rolnik ryczałtowy jest Sprzedawcą, nie ma potrzeby wprowadzania NIP, ale należy prowadzić takie dane jak Seria i numer dowodu osobistego oraz organ wydający. 
3) upewnij się, czy została wpisana poprawna wartość zryczałtowanego zwrotu podatku ZZP, czyli 7 %, 
4) opcjonalnie zaznacz "Bez opłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych" jeżeli produkty nabywane od Rolnika ryczałtowego nie będą służyć celom przetworzenia lub dalszej sprzedaży zgodnie z Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt ustawy o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych

Faktura RR po zapisaniu wygląda następująco.


 
                                                 Jeżeli produkty nabywane od Rolnika ryczałtowego  będą służyć celom przetworzenia lub dalszej sprzedaży i nie zaznaczymy okna 
"Bez opłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych" to na fakturze pojawi się odpowiedni zapis. 

                                                   


Powrót


Dodaj komentarz