Jak zaktualizować dane produktów, będących na statnie, razem z ich stanami magazynowymi za pomocą pliku importu

Utworzono: 2014-08-07
Ostatnia aktualizacja: 2022-11-18
Liczba odwiedzin posta: 5843

Jeżeli chcemy  dokonać aktualizacji produktów, które są już wygenerowane w serwisie Falturownia.pl, nie zmieniając ich ręcznie, ale poprzez aktualny plik importu produktów, początkowo postępujemy jak przy standardowej procedurze importu.

Wchodzimy w zakładkę Ustawienia> Import z lewej strony ekranu wybieramy przycisk Import produktów. Następnie wybieramy interesujący nas plik importu. Kolejno korzystamy z przycisku Dalej. Po wczytaniu danych przez program klikamy Przejrzyj dane i importuj.

Różnice podczas aktualizacji pojawiają się przy drugim kroku importu, ponieważ odznaczamy opcję Importuj jako nowe produkty (ustawione domyślnie), a następnie zaznaczamy Aktualizuj pozycje.

aktual 1

Następnie wybieramy rubrykę KLUCZ i zaznaczamy po jakim parametrze  program ma wyszukać produkty przeznaczone do aktualizacji; w tym przypadku będzie to Nazwa produktu.

 

Kolejna rubryka  AKTUALIZUJ odnosi się do tych parametrów produktu, które mają zostać zaktualizowane poprzez dany import produktów, w tym wypadku  jest to : Kod produktu, Cena zakupu netto i Cena zakupu brutto.

aktual 1


Aktualizowanie stanów magazynowych produktów za pomocą importu pliku. 

Podczas aktualizacji danych produktów za pomocą pliku importu, możemy też skorygować (aktualizować) stany magazynowe. Wystarczy w pliku xls wpisać odpowiednie stany w rubrykę Stany magazynowe

aktualizowane stany mgazynow 1
 Po zapisaniu pliku importu i wykonaniu drugiego kroku importu, należy przyporządkować nasze zmienione treści do rubryki warehouse_quantity ( stany magazynowe). 
aktualizowane stany mgazynow 1


Pozostaje nam tylko skorzystać z przycisku Importuj dane. Dane produktu zostaną zaktualizowane.

aktual 1

Po zaimportowaniu pliku, produkty zaktualizują się. 

Aktualizując stany magazynowe, w przypadku włączonych magazynów, program doda odpowiednio do systemu dokument PZ (jeżeli aktualizowaliśmy większe stany magazynowe dla konkretnych produktów) i dokument WZ (jeżeli aktualizowane przez nas stany produktów były mniejsze od poprzednich stanów w systemie). 

Jeżeli nie prowadzimy magazynu i nie używamy dokumentów magazynowych, to po aktualizacji stanów produktów program zmieni dane w rubryce Dostępna ilość na kartach produktów. Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
polynka
Dzień dobry,
mam pytanie
- czy istnieje możliwość dodania większej ilości informacji o produkcie?
- czy zestawy produktów można importować? czy tylko wprowadzać ręcznie?
- czy można przypisywać, jeśli tak, to w jaki sposób dodatkowe pola/atrybuty?

2017-10-02 13:16


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
odpowiadam na pytania:
- w nazwie produktu można umieścić do 255 znaków, natomiast jest coś takiego w systemie jak opis produktu wyświetlany na fakturze. Instrukcja jak się posługiwać tą funkcjonalnością znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
- do programu można importować produkty, ale zestawy jako zbiory poszczególnych produktów należy już wprowadzać ręcznie do systemu.
- ma Pan na myśli atrybuty produktu? Proszę o doprecyzowanie treści pytania.

Pozdrawiam,
Piotr

2018-01-04 13:42


Avatar sugester medium
fashfash
Dzień dobry,
koledze pewnie chodziło o to czy można zdefiniować np. kolory, produktu z czym ja również mam problem ponieważ każdy produkt jest unikatowy w Fakturowni i nie można zdefiniować głównego produktu a pod nim dodać np. 5 kolorów i dopiero w każdym z tych 5 zdefiniować ilości na stanie np.
Bluzka 1
---> Bluzka 1 czerwony
---> Bluzka 1 biały
---> Bluzka 1 czarny
---> ...
Jest to problematyczne podczas fakturowania z np. Prestashop nie ma możliwości utrzymania jednakowej struktury produktów a w Fakturowni tworzy się ogromna lista.

2018-09-09 23:40


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
zdajemy sobie sprawę ze skali problemu. Niemniej jednak w systemie nie mamy możliwości obecnie zmienić struktury dodawania oraz definiowania w ten sposób produktów.
Jeżeli będziemy przebudowywali tę cześć systemu, będziemy mieli Państwa sugestie na uwadze.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-09-10 10:32


Avatar sugester medium
Piotr Serwa
Czy istnieje możliwość stworzenia produktu i od razu podania jego ilości (bez osobnego robienia przyjęcia do magazynu)?

2021-02-20 18:08


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jedyną metodą poza tworzeniem ręcznie dokumentu magazynowego jest import produktów do systemu z podaniem ich ilości w kolumnie "stan magazynowy" : https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-22 13:32


Avatar sugester medium
Magdalena
Dzień dobry,
Czy dane zaktualizują się w systemie odrazu? Czy trzeba odczekać jakiś czas by je zobaczyć na produktach?

2022-02-21 10:58


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
po zaczytaniu pliku z produktami i zaktualizowaniu danych ( po wykonanym procesie) nowe dane powinny być widoczne od razu.
W zakładce Ustawienia> import mamy widoczną historię importów , a w niej kolumny: Załadowano, Zaimportowano ( w domyśle poprawnie), Błędy.
Dlatego poprawnie zaktualizowane produkty powinny być widoczne z poziomu historii importu.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-02-22 10:10


Avatar sugester medium
Marcin
Witam, czy tak zaktualizowane dane magazynowe DODADZĄ stan magazynowy do produktu czy go zamienią? NP. mam produkt XYZ, aktualny stan magazynowy to 1. W pliku do importu mam produkt XYZ i wartość dla kolumny ilość to 2. Czy po imporcie do systemu stan magazynowy będzie wynosił 1 czy 2? (Dotyczy sytuacji gdzie jest włączona obsługa Magazynów i dokumentów typu PZ)

2022-06-15 11:35


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w opisywanym przykładzie stan magazynowy będzie wynosił 2.
System importuje różnice między plikiem a tym, co obecnie jest sumarycznie na wszystkich magazynach na koncie. Po imporcie system utworzy PZ na 1 sztuke i w sumie będzie 2 na magazynie produktu XYZ.

Pozdrawiam,
Łukasz


2022-06-15 15:00


Avatar sugester medium
Artchemia
Bez%c2%a0tytu%c5%82u
Dobry wieczór,

Proszę o wyjaśnienie czy prośba o konwersję pliku
.csv na xls przy imporcie to błąd programu? Poprzednio nie miałem problemów, a teraz jest problem, niezależnie co zrobię.

2022-10-29 21:11


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
na czas importu proszę wyłączyć opcje w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Użytkownicy i uprawnienia > Ograniczenie widoczności cen zakupu i zapisać zmiany. Import powinien zadziałać.

W przypadku dodatkowych pytań jestem w dyspozycji.

Pozdrawiam,
Łukasz

2022-10-31 09:52


Dodaj komentarz