Jak utworzyć korektę do faktury

Utworzono: 2021-03-12
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-16
Liczba odwiedzin posta: 15654

Wysłałeś błędną fakturę do kontrahenta, a ten już ją rozliczył? Spokojnie, wystarczy, że wystawisz fakturę korygującą.

Jak utworzyć korektę do faktury w systemie Fakturownia.pl? To proste. 

Faktura korygująca to dokument, który służy do korekty błędów lub nieścisłości zawartych we wcześniej wystawionej fakturze. Może zostać wystawiona w przypadku, gdy w pierwotnej fakturze zostały niepoprawnie podane np. cena towaru lub usługi czy ilość dostarczonych produktów. Faktura korygująca zawiera takie same dane jak zwykła faktura, ale posiada dodatkową informację o tym, że jest to faktura korygująca oraz wskazuje, która faktura została skorygowana. Jest to ważne, ponieważ faktura korygująca musi być zgodna z pierwotną fakturą i musi zawierać wszystkie dane z tejże faktury.

Fakturę korygującą może wystawić tylko sprzedawca. Nota korygująca, często mylona z fakturą korektą, to dokument wystawiany przez nabywcę faktury. Zawiera korektę danych niefinansowych, np. literówki w adresie. Korekta faktury może dotyczyć zwrotu całości bądź części otrzymanej zapłaty lub zwrotu całości bądź części dostawy. 

Żeby móc wystawiać faktury korygujące należy je najpierw aktywować w systemie. W tym celu przejdź do Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto. W sekcji Jakie dokumenty wystawiać zaznacz checkbox przy Korekty i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz

Korekta częściowa a korekta całkowita


Korekta częściowa to określenie faktury korygującej dotyczącej części transakcji opisanej na fakturze pierwotnej (np. Ilości towarów/usług). Korekta częściowa dotyczy też faktur zaliczkowych.

Korekta całkowita polega na skorygowaniu faktury pierwotnej "do zera", gdyż np. doszło do zwrotu towaru lub usługa nie została zrealizowana. Jeżeli pierwotna faktura została wystawiona na 1000 zł, to kwota na korekcie powinna wynosić -1000 zł, tak aby doszło właśnie do wyzerowania transakcji. Korekta całkowita dotyczy też faktury końcowej do zaliczek.
 

Jak wystawić fakturę korygującą w systemie?


Fakturę korygującą w Fakturowni możesz wystawić na dwa sposoby.

Sposób 1.

W tym przypadku fakturę korygującą możesz wystawić poprzez panel dokumentu, który chcesz poprawić. Wybierz spośród wystawionych faktur tę, do której chcesz wystawić korektę, wybierając Przychody > Faktury. Następnie kliknij w fakturę, którą chcesz skorygować za pomocą faktury korekty. Program przekieruje cię do panelu dokumentu. Z panelu nad wystawioną fakturą wybierz Więcej opcji > Wystaw korektę.Następnie uzupełnij poszczególne pola w formularzu. System automatycznie nada numer korekty. W polu Dokument korygowany system automatycznie zaczyta numer faktury. Możesz wpisać także przyczynę korekty w polu obok, np. błąd w pozycji na fakturze lub błąd w ilości sprzedanych produktów. Uzupełnij dane nabywcy - jeżeli w polu Dokument korygowany wybrałeś fakturę z systemu, to wówczas pola te wypełnią się z automatu. Przejdź do Pozycji na fakturze. Jeżeli w miejscu Dokument korygowany wybrałeś fakturę z systemu, to miejscu “Przed korektą”  znajdziesz pierwotne informacje. W polach “Po korekcie” wpisz prawidłowe w zależności od tego co korygujesz, np. Ilość czy cenę. Szare pola pokazują nam wynik zmian.

Przykładowo: kwota przed korektą wynosiła 100 pln, po korekcie 80 PLN. Mamy więc różnicę 20 zł  korekta wyniesie - 20 zł. Inny przykład? Przy produkcie X przed korektą widniała ilość 5 sztuk. Na fakturze korygującej wpisaliśmy 3 sztuki, zatem korekta wynosi -2 sztuki. Szare pola podpowiedzą Ci różnicę w poszczególnych rubrykach między fakturą przed korektą a fakturą po korekcie.Jeżeli wpisujesz te informacje “od zera”, nie bazując na wcześniej wystawionej w Fakturowni fakturze, to możesz dodawać kolejne pola za pomocą zielonego przycisku +Nowa pozycja. Teraz zapisz dokument i faktura korygująca gotowa! Prześlij ją do kontrahenta i księgowej. Pamiętaj, że jeżeli korekta dotyczyła kwoty, to należy ją realnie skorygować, poprzez przelew wyrównujący, w zależności od zmiany, Ty musisz wyrównać różnicę albo Twój kontrahent.


Sposób 2.

Aby utworzyć fakturę korygującą możesz wybrać także przycisk Faktura Korygująca bezpośrednio z głównego panelu aplikacji lub wejdź w Przychody > Faktury korygujące > DodajGotowa faktura korekta wygląda następująco:Dodatkowo w Fakturowni na panelu dokumentu poniżej widoku wystawionej faktury przy fakturze korygującej wyświetlają się dane faktury, którą skorygowaliśmy, po kliknięciu w nie możemy przejść do owej faktury.

Faktura korekta a faktura zaliczka i faktura końcowa


1. Jeżeli w systemie jest wystawiona faktura końcowa do zaliczek, to nie można do takich zaliczek wystawić korekty.

2. Fakturę korygującą można utworzyć do faktury końcowej np. zerując transakcje i wystawiając ponownie dokumenty z prawidłowymi wartościami.

3. Jeśli do zaliczki nie było wystawionej faktury końcowej, i jeśli wystawimy do zaliczki korektę, to przy utworzeniu faktury końcowej na dokumencie będzie również ujęta faktura korekta utworzona do faktury zaliczkowej. Będzie ona widoczna po zapisaniu faktury końcowej.
 

Najczęściej zadawane pytania


Sprawdź najczęściej zadawane pytania na temat faktur korekt:

  • Co zrobić, jeżeli faktura została wystawiona na niewłaściwy produkt? Jak za pomocą korekty to skorygować i dodać nową pozycję? 

Tworząc korektę należy przy niewłaściwym produkcie w sekcji po korekcie w polu ilość wpisać 0, następnie dodać nową pozycję z poprawnym produktem, który powinien znaleźć się na dokumencie i w sekcji przed korektą w polu ilość wpisać 0 (o ile na fv korygowanej tej pozycji nie było), a w sekcji po korekcie w polu ilość należy wpisać potrzebną ilość produktu.

  • Jak wystawić korektę do korekty? 

Kolejną korektę należy dodać do pierwotnej faktury, czyli naszej faktury korygowanej. System zaczyta do korekty dane wynikające z wcześniej wystawionej do tej faktury korekty. Czyli nie będą to dane z pierwotnej faktury, tak jak w przypadku kiedy pierwszy raz wystawiamy korektę, tylko będą to dane już z wcześniej wystawionej korekty.

  • Dlaczego kwota na fakturze jest inna od kwoty z faktury pierwotnej? 

Faktura korekta wskazuje różnicę między kwotą pierwotną i korygowaną. W przypadku braku zmiany danych liczbowych różnica wyniesie 0,00.

  • Jak wystawić korektę do faktury z błędnym kursem przeliczenia walut? 

Korektę należałoby wystawić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe, tu własnoręcznie należy przeliczyć kurs z dnia pomyłki, tak aby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.

Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, więc, aby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży. Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie której dotyczy przeliczenie.

  • Jak zmienić walutę za pomocą korekty? 

Niestety nie ma takiej możliwości.

  • Czy paragony się koryguje? 

Nie, do tego służy ewidencja zwrotów prowadzona przez księgowość.

  • Jak wygląda korekta w przypadku dokumentów magazynowych?

Należy wystawić WZk aby towar wrócił na stan magazynowy. Przy automatycznych WZ i PZ WZk korekta tworzy się automatycznie

  • Czy korektę można wystawić dla dokumentów nieksięgowych? 

Nie można. Taki dokument należy wystawić na nowo.


Przeczytaj także artykuł na naszym blogu oraz obejrzyj tutorial w serwisie YouTube:

 Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
BM
Dzień dobry,
a co z fak. koryg. zbiorczymi?
Otrzymałem jedną FakKor. zbiorczą dotycząca kilku miesięcy 2020r dotyczącą tylko kilku pozycji.
1. Jak ją wprowadzić do Waszego systemu?
2. Jak wystawić FakKor. zbiorczą sprzedaży na podstawie tej otrzymanej?

2021-04-06 09:13


katarzynab
katarzynab
Dzień dobry,
na ten moment niestety nie mamy faktur korekt zbiorczych w systemie. Jedyną możliwością jest korygowanie faktur osobno. Jednakże Pana sugestia już znajduje się na liście funkcji do wdrożenia, dlatego można spodziewać się jej w systemie w niedalekiej przyszłości.

Na bieżąco udoskonalamy nasz system, wprowadzając nowe funkcje, tak by sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Więcej informacji o aktualizacjach i wdrożeniach znajdzie Pan na naszym blogu, gdzie z początkiem miesiąca publikujemy wpis o wszelkich nowościach w danym miesiącu, przesyłam link do najnowszego wpisu: https://bit.ly/3cKbfcD

Pozdrawiam w imieniu zespołu Fakturowni
Katarzyna

2021-04-07 13:49


Avatar sugester medium
JS
Dzien dobry,
W jaki sposob wystawic fakture korygujaca juz oplaconej faktury tak aby na f korygujacej nie widnial napis 'oplacona'?
Zaznaczenie 'czesciowo oplacona' nie rozwiazuje sprawy

2021-05-25 10:51


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
faktura będzie wystawiona bez pieczęci Opłacona, jeśli jej status ustawimy na Wystawiona. Pięczeć Opłacona nie powinna się pojawiać również przy statusie "częściowo opłacona", o ile oczywiście wpisujemy kwotę opłaconą mniejszą, niż wartość wynikającą z dokumentu.

Pozdrawiam
Kacper

2021-05-25 11:31


Avatar sugester medium
JS
Dzień dobry,
w jaki sposób wystawić fakturę korygującą, żeby zmianie uległa tylko waluta faktury.
Pozdrawiam

2021-06-16 10:30


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
korektę należałoby zrobić w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe ( własnoręcznie przeliczyć kurs z dnia pomyłki) tak żeby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, wiec żeby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów.
Należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży.
Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie której dotyczy przeliczenie.

Nie dysponuje takimi przykładami korekt oraz nie mamy wiedzy księgowej, żeby podać 100 procentowe rozwiązanie. Proszę upewnić się u Księgowości, czy taki tok rozumowania jest zgodny zaistniałą sytuacją.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-06-16 10:38


Avatar sugester medium
Joanna
Dzień dobry, czy wystawiając fakturę korygującą zmniejszającą wartość powrotnej faktury trzeba przedłużać termin płatności pierwotnej faktury której termin płatności już upłynął?

2021-08-11 18:26


Avatar sugester medium
Joan
Dzień dobry,
jaka jest procedura do wystawienia faktury korygującej do faktury końcowej? i gdzie można powiązać FV korektę z fakturą zaliczkową?

Pozdrawiam

2021-08-12 12:58


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
wystawione faktury korekty, nie zmieniają danych na fakturach pierwotnych.
Celem wystawienia faktur korekt, jest skorygowanie transakcji, gdy faktura pierwotna jest rozliczona i nie ma możliwości jej modyfikowania.
Wystawienie faktury korygującej do faktury końcowej obywa się tak sam jak w przypadku faktury VAT. Nie ma tu różnicy. Odnośnie faktury zaliczkowej proszę opisać całe zdarzenie gospodarcze. W jakim celu ma nastąpić powiazanie faktury zaliczkowej i korygującej?
Pozdrawiam,
Piotr

2021-08-12 14:03


Avatar sugester medium
Kuba
Wystawiłem fakturę, której klient nie opłacił (wiem, mój błąd). Po miesiącu zdecydował się zapłacić za część towaru, a pozostałą część towaru zwrócił. Przy wystawianiu FK i stosownym zmniejszeniu ilości towaru z gotowego dokumentu wynika, że to ja powinienem zwrócić pieniądze klientowi (kwota do zapłaty: minus tyle i tyle zł). Jak to zmienić, by z faktury wynikało, że to klient ma przelać pieniądze, a nie ja? Status pierwotnej FV jest ustawiony na "wystawiona", choć przyznaję, że na chwilę był ustawiony na opłacona, może stąd problem.
Pozdrawiam

2021-11-07 09:50


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
zgadza się jeżeli przyczyną korekty jest zmniejszenie ilości towaru w transakcji, to korekta powinna odpowiedni to wykazać. Czyli w stosunku do faktury pierwotnej, która jest korygowana ilość i wartość zostały zmniejszone , co wykazuje korekta.
To że Klient nie zapłacił, czyli całość transakcji nie jest rozliczona będzie widoczne gdy zsumuje Pan wartość pierwszej faktury i wystawionej do niej korekty.
Niemniej jednak dokument korygowany słusznie wykazuje samą różnicę w transakcji.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-11-08 15:17


Avatar sugester medium
Rafał
Witam, chciałbym poddać korekcie tylko ostatnią kwotę tj. z fv końcowej a z dwóch poprzednich zaliczkowych nie. Czy jest to wykonalne?

2021-12-29 18:46


irynak
irynak
Dzień dobry.

Dziękuję za kontakt.

Mogą Państwo otworzyć fakturę końcową, do której trzeba wystawić korektę, następnie proszę kliknąć w przycisk: > Więcej opcji > Wystaw korektę > wprowadzić dane dotyczące przedmiotu korekty  > Zapisz 

Zostanie zmieniona tyko faktura końcowa. Powiązane faktury zaliczkowe pozostaną bez zmian.

Pozdrawiam

2022-01-04 10:10


Avatar sugester medium
Monika
Witam,
czy jest już opcja wystawiania faktur zbiorczych na np. rabaty, bonusy?

2022-02-20 21:25


Avatar sugester medium
Monika
Witam,
Czy istnieje możliwość wystawienia korekty do faktury sprzedaży towarów? Korekta ma dotyczyć bonusu kwotowego.

2022-02-20 21:29


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę o doprecyzowanie zapytania dot. "czy jest już opcja wystawiania faktur zbiorczych na np. rabaty, bonusy?".
Jednocześnie informuję, że w systemie jest możliwość wystawienia korekty (https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury).
Pozdrawiam,
Michał

2022-02-21 16:48


Avatar sugester medium
Monika
Witam, Chciałabym wystawić korektę zbiorczą do kilku faktur. Korekta ma dotyczyć zbiorczego bonusu za dany okres, np. wszystkich faktur sprzedaży dla kontrahenta X wystawionych od 01.01.2022-31.01.2022.
Pozdrawiam
Monika

2022-02-22 13:41


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
fakture korygującą wystawia się pojedynczo do konkretnej faktury zapisanej na koncie. System nie ma możliwości zbiorczej korekty dla kilku dokumentów jednocześnie.

Pozdrawiam,
Łukasz

2022-02-22 13:56


Avatar sugester medium
Monika
Witam, a czy jest przewidziane dodanie takiej opcji? Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawa VAT dopuszcza możliwość korekt zbiorczych (art. 106j ust. 3 ustawy o VAT). Mamy tak podpisane kontrakty, że po przekroczeniu pewnych progów są naliczane bonusy/rabaty. Jest to kwota globalna, wiec nie ma jak jej przypisać do 1 faktury.
Pozdrawiam
Monika

2022-02-22 14:16


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
na ten moment funkcjonalność nie będzie przebudowywana.
Pani sugestia zostanie przekazana do działu rozwoju programu. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Pozdrawiam,
Łukasz

2022-02-22 15:02


Avatar sugester medium
Monika
Dzień dobry,

Mam wystawić korektę faktury z marca. Mam tam dwie pozycje uszycie kompletów a druga to transport. Mam zrobić korektę pozycji transport wraz z kwotą. Końcowo wyszło, że widnieje tylko korekta transportu i w minusie pokazuje kwotę transportu. Czy to tak ma być? Kiedy cała faktura nie jest zapłacona?2022-04-21 19:24


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
nie jest to błąd, korekta wykazuje kwotę wynikającą z tego dokumentu, całość transakcji to suma kwot z dokumentu korygowanego i korekty. Jeśli chcą Państwo na fakturze wykazać informację np. "W sumie po korekcie do zapłaty należne jest -/- PLN" mogą Państwo taką informację umieścić w uwagach na korekcie.
Jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-04-22 09:32


Avatar sugester medium
DA
Dzień dobry,
do faktury sprzedaży została wystawiona korekta. Klient zrobił przelew na różnicę wynikającą z kwot. Jak w dziale "Płatności" mogę uwzględnić korektę - wyświetlają mi się jedynie faktury sprzedażowe i proformy? Czy istnieje możliwość podpięcia pod płatność fakturę korygującą? Wpisując kwotę z przelewu na fakturze wychodzi niedopłata/opłacenie częściowe.

2022-06-02 17:12


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
udokumentować płatność za korektę mogą Państwo po wejściu w jej podgląd, a następnie klikając w górnym menu w Więcej opcji > Dodaj płatność.
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-06-06 14:28


Avatar sugester medium
Krzysztof
Witam. Czy coś się już zmieniło w przypadku korekt zbiorczych?

2022-10-21 17:52


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
obecnie w systemie nie ma możliwości wystawienia zbiorczej korekty, mamy w planach wprowadzenie takiej aktualizacji, natomiast na ten moment nie mogę podać przybliżonego terminu realizacji takiej zmiany. Jeżeli się pojawi na pewno będziemy informować o tym w naszych aktualnościach na blogu.

Pozdrawiam,
Tetiana

2022-10-24 09:32


Avatar sugester medium
paulina
Dzień dobry
jak mogę zrobić fakturę korygująca dotyczącą tylko i wyłącznie daty sprzedaży?
Z góry dziękuje za pomoc

2022-10-24 11:14


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeśli faktura nie została wysłana jeszcze do klienta, to skorygować datę sprzedaży można podczas edycji faktury.
W innym przypadku należałoby wystawić korektę częściową uzupełniając na dole strony rubryki "Treść korygowana i Treść prawidłowa". Natomiast Fakturownia nie udziela porad księgowych, jeśli nie są Państwo pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać, proszę skonsultować się z księgowością.

Przesyłam link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/3540508-Korekta-danych-na-fakturze

Pozdrawiam,
Tetiana

2022-10-24 11:47


Avatar sugester medium
anonim
Jak zrobic korekte daty sprzedaży aby zmienił się kurs waluty

2023-02-17 11:57


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w takim przypadku mogą Państwo wystawić korektę zerującą fakturę, a następnie wystawić nową fakturę już z prawidłowym kursem. Jeśli kurs ma być inny niż z dnia roboczego poprzedzającego datę sprzedaży / wystawienia, należy dodać kurs własny zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/896773-Wprowadzanie-wlasnego-kursu

Drugim rozwiązaniem będzie utworzenie korekty w jednej walucie, w której będziemy widzieć zmiany liczbowe (należy ręcznie przeliczyć kurs z dnia pomyłki) tak żeby pokazać różnicę cenową, którą spowodowała zmiana kursu po dacie sprzedaży.
Przykład:
Mamy fakturę na 100 Euro z kursem po nieodpowiedniej dacie sprzedaży.
Sama korekta kwoty w Euro nie wykazuje różnicy w wartości liczbowej, wiec żeby wykazać, że jest różnica w fakturze po zastosowaniu kursów, należy w rubryce "przed korektą" pomnożyć 100 Euro x kurs z niewłaściwej daty sprzedaży, a w rubryce "po korekcie" pomnożyć 100 Euro x kurs z właściwej daty sprzedaży.
Wtedy przeliczone kwoty w złotówkach dadzą nam różnicę kwotową do skorygowania w walucie której dotyczy przeliczenie.

Natomiast jeśli Państwo nie są pewni jak faktura w danej sytuacji powinna wyglądać proszę o kontakt z księgowością.
Pozdrawiam,
Tetiana

2023-02-17 15:26


Avatar sugester medium
Jo
Jak skorygować numer faktury sprzedaży w systemie ? Lub samego klienta?

2023-10-03 11:47


Avatar sugester medium
patrycja
chciałam zapytać czy jest możliwość w programie wystawić fakturę korygującą dotyczącą udzielonego rabatu ?

2023-10-04 11:23


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tak, w wierszu "Po korekcie" można zmienić wartość rabatu udzielonego dla danego produktu.

Pozdrawiam,
Kacper

2023-10-09 11:15


Avatar sugester medium
patrycja
a czy można przy korekcie w której nie było rabatu dodać rabat. czyli było 0 jest 10 ?

2023-10-30 13:23


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
tworząc korektę do faktury, w panelu nad pozycjami faktury wybieramy przycisk "Dodaj rabat". Wtedy w każdej pozycji na fakturze pojawi się dodatkowa kolumna z możliwością wpisania rabatu.
Następnie w pozycji, w której chcemy uwzględnić rabat - w wierszu "Przed korektą" wybieramy cyfrę rabatu "0". W pozycji "Po korekcie" wybieramy liczbę rabatu "10".
Na formularzu faktury, pod rubryką "termin płatności" pojawi się rubryka "
Jak obliczać rabat". Tam wybieramy czy wpisane "10" rabatu to kwota czy procent rabatu.
Link do instrukcji: https://pomoc.fakturownia.pl/109881-Jak-dodac-pole-rabat-lub-PKWiU-na-fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr

2023-10-30 16:16


Avatar sugester medium
Izabela
Dzień dobry.
Mam wystawione dwie faktury zaliczkowe (każda po 50% wartości zamówienia) oraz do tych dokumentów fakturę końcową rozliczającą obie zaliczki na 0. Teraz się okazało, że muszę wystawić korektę, ponieważ klient zapłacił za 15 sztuk palet, a po załadunku okazało się, że palet wyszło 12. Do którego dokumentu należy wystawić korektę i jak to zrobić krok po kroku? Proszę o pomoc.

2023-11-14 14:39


kristinak
kristinak
Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Proszę skonsultować ze swoją księgowością jaki dokładnie dokument powinniście Państwo skorygować. Niestety nie udzielamy porad księgowych.

W systemie można wystawić faktury korygujące do faktur końcowych i do faktur zaliczkowych.

Podaję instrukcję w Bazie wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/89452541-Jak-utworzyc-korekte-do-faktury

Pozdrawiam,
Kristina

2023-11-16 16:21


Dodaj komentarz