Własna definicja faktury cyklicznej oraz jak utworzyć faktury cykliczne poprzez funkcję 'dodaj podobny'?

Utworzono: 2017-08-17
Ostatnia aktualizacja: 2022-09-26
Liczba odwiedzin posta: 6156

Faktury cykliczne stanowią znaczne ułatwienie, szczególnie kiedy regularnie wystawia się te same faktury dla tych samych Kontrahentów. System daje nam dwie możliwości: możemy wystawiać fakturę na podstawie innej stworzonej już wcześniej faktury albo stworzyć swoją własną bazę faktury, korzystając z opcji Własna definicja.  Na jej podstawie będą generowały się kolejne faktury cykliczne. 
Jak stworzyć cykl faktur na podstawie faktury dowiesz się z wpisu Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?

Jak stworzyć cykl faktur w oparciu o własną definicję?
Wejdź w Przychody  > Faktury cykliczne > Nowa faktura cykliczna w formularzu faktury cyklicznej zaznacz Własna definicja.
Pojawią się wtedy poniższe rubryki:
w%C5%82asna definicja   formatka
Sprzedawca - tutaj wpisujemy nazwę naszej firmy, która ma widnieć na fakturze. Jeśli mamy kilka firm dodanych w programie, to po kliknięciu w pole wysunie nam się lista przedsiębiorstw.

Klient - to pole gdzie uzupełniamy dane naszego Kontrahenta. Już po wpisaniu pierwszej litery, system wyświetli listę podpowiedzi, z której będziemy mogli wybrać daną osobę.

Termin płatności - wybieramy spośród dostępnych możliwości odpowiedni termin. 
Produkt - podajemy nazwę produktu/bądź usługi, za którą wystawiamy niniejszą fakturę. Również wystarczy wpisać tylko pierwszą literę, by wyświetliła się lista sugerowanych odpowiedzi. Nie ma możliwość wyboru, więcej niż jednej pozycji w sekcji produkt, chcąc wygenerować fakturę cykliczną z kilkoma produktami, należy stworzyć ją na podstawie istniejącej już faktury.

Ilość - podajemy ilość danego produktu.

Cena brutto - uzupełniamy cenę brutto, czyli cenę przed potrąceniem podatku.

Waluta - w tym miejscu wybieramy jednostkę monetarną, w której będzie dokonana płatność.

Kody GTU - zaznaczamy odpowiednie oznaczenie. Kody GTU to rodzaj klasyfikacji, określającej przynależność sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług do jednej z trzynastu wyodrębnionych grup. Więcej na ten temat znajdziesz w Kody GTU - grupowanie towarów i usług.

Oznaczenia dotyczące procedur - wybieramy z listy. Oznaczenia procedur stosuje się do całego dokumentu, a nie do poszczególnych wymienionych w nim pozycji. Jeśli na fakturze nie występuje żadna transakcja objęta specjalną procedurą, miejsca na kody zostawiamy puste. Może się zdarzyć, że jedna faktura zawiera kilka pozycji objętych różnymi procedurami – wówczas należy zastosować więcej niż jedno oznaczenie.

Mechanizm podzielonej płatności - możemy go zastosować, kiedy podstawą jest faktura VAT z zaznaczonym mechanizmem PP, oraz tworząc fakturę cykliczną z własnej definicji. MPP nie jest możliwe do zastosowania przy fakturze proforma. Dopisek „mechanizm podzielonej płatności” musi znaleźć się na każdej fakturze, która jest zobligowana do stosowania obowiązku. 
MPP ma zastosowanie do każdej faktury, która spełni jednocześnie kilka warunków:
  • Wartość brutto całej faktury jest > 15 tys. zł
  • Chociaż jedna pozycja na fakturze jest z kategorii tzw. towarów/usług wrażliwych np. paliwa, stal, tablety, smartfony, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne 
  • Sprzedawca oraz nabywca to podatnicy VAT
Więcej na ten temat znajdziesz w Mechanizm podzielonej płatności (split payments).

Jak prawidłowo uzupełnić pozostałe pola faktury cyklicznej znajdziesz we wpisie Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?

Po wypełnieniu wszystkich rubryk odpowiednimi danymi, na podstawie których chcemy aby faktury cykliczne były generowane, klikamy ‘zapisz’ i uzyskujemy podsumowanie naszego cyklu. 
w%C5%82asna definicja   podsumowanie
Wybierając przycisk Dodaj podobny system powiela dane stworzonego przez nas uprzednio cyklu. Zostajemy przeniesieni do formatki nowej faktury cyklicznej, z uzupełnionymi polami za wyjątkiem opisu cyklu. Dane możemy dowolnie zmieniać przed zapisem kolejnego cyklu faktur. 
Wartością dodaną własnej definicji jest fakt, że można swobodnie zmieniać dane przed kolejną wysyłką faktury nie bojąc się, że zmienimy dane na fakturze pierwotnej. Jest zatem inaczej niż w przypadku przypisania cyklu do konkretnej faktury (opcja Na podstawie faktury).

Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebooku, Podcaście oraz Instagramie.

 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Dariusz Fudala
Dzień dobry,
przy wystawianiu faktur cyklicznych nie działają zmienne, które można wykorzystać w momencie wystawiania faktury cyklicznej za pomocą proformy (https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-)
Kiedy można spodziewać się poprawki?
Z góry dziękuję
Pozdrawiam

2017-09-15 12:42


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta w systemie, w celu sprawdzenia błędu.
Następnie proszę o wskazanie numeru Faktury Proformy oraz wystawionej do niej faktury VAT.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób:http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr

2017-09-18 11:05


Avatar sugester medium
Dariusz
Dzień dobry,
ustawiłem dostęp do piątku
faktura cykliczna to /recurrings/40523
faktura vat nr 053/09/2017
dziękuję z a pomoc

2017-09-18 14:50


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie, 
w cyklu faktur użył Pan nazwy usługi ze zmiennymi "Usługa w zakresie zorganizowania i obsługi systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE za {{month_in_words}} {{year}} r.
Produkt na fakturze 053/09/2017 wyświetlił się jako: Usługa w zakresie zorganizowania i obsługi systemu ochrony informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE za Wrzesień 2017 r.
Według mnie schemat działa poprawnie, 

2017-09-19 09:43


Avatar sugester medium
Tomasz
Próba ustawienia faktury cyklicznej na podstawie władnej definicji nie udaje się. System ciągle pyta o dokument, na podstawie którego ma wystawiać cykliczne. Ponadto, nie wiem gdzie zaznaczyć, że faktura cykliczna ma być pro formą.

2018-01-12 16:54


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Panie Tomaszu, żeby to sprawdzić potrzebuję dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie cyklu faktury, który jest wadliwy.
Dostępu do konta udziela się w następujący sposób: http://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr

2018-01-12 17:37


Avatar sugester medium
Dziobak
Utworzyłem faktury cykliczne na podstawie istniejących faktur, a nie na podstawie "własnej definicji". Mimo, że faktura wystawiona w styczniu stanowiąca podstawę cyklu miała w polu data sprzedaży 2019-02, to utworzona automatycznie w lutym faktura cykliczna, też miała w polu data sprzedaży 2019-02, podczas gdy spodziewałem się zobaczyć 2019-03. Sądziłem, że ograniczenie o którym mowa w komentarzy z 15-03-2018 dotyczy tylko faktur opartych o własną definicję.

1. Czy jest w ogóle jakiś sposób, żeby faktury cykliczne miały datę sprzedaży w kolejnym miesiącu w stosunku do daty wystawienia?
2. Czy jest sposób na szybką (masową) edycję daty sprzedaży na wystawionych fakturach?
3. Ewentualnie co mogę zrobić, żeby pole data sprzedaży zniknęło z górnej części wydruku? W tej sytuacji będę ją chyba umieszczał opisie sprzedawanej usługi.
Nie mają dla mnie sensu takie faktury cykliczne, które muszę następnie jedna po drugiej poprawiać.

2019-03-21 15:03


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
dziękuję za informację. Odpowiadam na pytania:
1) obawiam się, że w systemie nie ma opracowanej metody żeby podać stałą różnicę w datach wystawienia i sprzedaży. Wystawiając fakturę cykliczną program daje taką samą datę sprzedaży co wystawienia.
2) nie ma możliwości masowego edytowania wystawionych dokumentów i zmiany na nich określonego parametru. Dokumenty trzeba edytować ręcznie, każdy z osobna.
3) usunięcie daty sprzedaży z dokumentu wymaga użycia kodów css lub zmiany html szablonu wydruku. Opcja dodawania własnego szablonu z danymi jest możliwa z poziomu zakładki Szablony: https://pomoc.fakturownia.pl/159139-Jak-przygotowac-wlasny-szablon-faktury-.
Wtedy w polu Uwagi można byłoby użyć parametrów zmiennych do określenia daty sprzedaży: https://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.
Np: Data sprzedaży - {{day}}- {{next_month}} - {{year}} .

Pozdrawiam,
Piotr

2019-03-21 15:39


Avatar sugester medium
Malgorzata
Witam,
Czy jest możliwość wystawiania nowej faktury do której są już wpisane wszystkie produkty z danej kategorii lub wybrane produkty z bazy danych? Przykładowo: zawsze mamy na start np. 20 produktów i usuwamy te które nie są potrzebne.

Pozdrawiam , Małgorzata

2019-10-30 11:06


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
nie mamy w systemie dokładnie takiej możliwości.
Najbardziej zbliżoną funkcjonalnością jest wystawienie faktury podobnej z innej faktury dla tego samego kontrahenta: https://pomoc.fakturownia.pl/2689325-Szybsze-wystawienie-faktury-dla-tego-samego-Kontrahenta.
Oczywiście dane kontrahenta można dowolnie zmieniać oraz manewrować ilością produktów na nowym formularzu faktury.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-10-30 12:35


Avatar sugester medium
Marcin
Jak dodać do własnej definicji faktury cyklicznej wiele produktów?

2021-07-02 10:25


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Do własnej definicji faktury cyklicznej można dodać tylko jedną pozycje.
Przy wielu produktach na dokumencie należy korzystać z opcji "na podstawie faktury".
Dziękuję za kontakt.


Pozdrawiam,
Łukasz

2021-07-02 10:29


Dodaj komentarz