Faktura cykliczna - jak stworzyć cykl faktur cyklicznych?

Utworzono: 2012-06-11
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24
Liczba odwiedzin posta: 27938

Jeśli co jakiś czas wystawiasz takie same faktury dla tego samego klienta, to dzięki Fakturowni możesz wystawiać i wysyłać je automatycznie w zadanym terminie. Cały proces odbywa się dzięki fakturom cyklicznym, dostępnym w abonamencie Standard, Pro i Pro Plus..

Spis treści artykułu: 

.
Instrukcja

Dowiedz się, jak skorzystać z tej funkcji, korzystając z interaktywnego przewodnika.

Jak aktywować opcję faktur cyklicznych?


Aby mieć możliwość wystawiania faktur cyklicznych:
.

 • przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto

  Interfejs użytkownika pokazujący przyciski do różnych typów dokumentów finansowych, takich jak faktury, paragony, i zamówienia.

 • następnie znajdź sekcję Automatyczne wystawianie dokumentów cyklicznie;
 • zaznacz checkbox przy opcji Dokumenty cykliczne

  Ustawienia systemu dla automatycznego wystawiania dokumentów cyklicznych z zaznaczoną opcją 'Dokumenty cykliczne'.

 • zatwierdź zmiany za pomocą przycisku Zapisz.


 

Jak zapoczątkować cykl faktur?

PIERWSZE ROZWIĄZANIE
 

Aby zapoczątkować cykl faktur, przejdź do zakładki Przychody > Faktury cykliczneProgram przeniesie Cię do listy faktur cyklicznych. 

Przycisk Nowa faktura cykliczna umieszczony jest z lewej strony ekranu. Jeśli wykonujesz ten krok po raz pierwszy, przycisk Nowa faktura cykliczna znajdziesz również na środku okna głównego.

Interfejs użytkownika do zarządzania fakturami cyklicznymi z przyciskiem 'Nowa faktura cykliczna'.

W formularzu faktury cyklicznej możesz określić szczegółowe parametry. 

Formularz do tworzenia nowej faktury cyklicznej z opcjami rodzaju, definicji, sprzedawcy, klienta, i terminu płatności.

Zacznij od wybrania dogodnej dla Ciebie opcji stworzenia cyklu: 

1. Opcja Na podstawie faktury pozwoli Ci wygenerować fakturę cykliczną wyłącznie na podstawie danych stworzonej już wcześniej faktury, którą w tym miejscu wybierzesz. Wystarczy wpisać numer faktury, nazwę, bądź NIP kontrahenta - tuż po wpisaniu pierwszych znaków program sam rozwinie listę proponowanych dokumentów. Tym sposobem rubryki informacyjne zostaną automatycznie uzupełnione o dane ze stworzonej przez Ciebie już wcześniej faktury, bez konieczności ich ponownego uzupełniania. Należy pamiętać, że wprowadzając zmiany w fakturze podstawowej, analogicznie zostaną też zmienione dane we wszystkich fakturach cyklicznych, generowanych na jej podstawie. 

2. Decydując się na opcję Własna definicja, dostajesz możliwość stworzenia swego rodzaju “szablonu” gotowych już danych, na podstawie których Twoje faktury cykliczne będą generowane. Własna definicja pozwala także na łatwą edycję cyklu w przeciwieństwie do cyklu na podstawie faktury, gdzie trzeba edytować przykładową fakturę, aby zmienić cokolwiek w cyklu. Aby stworzyć taki cykl wystarczy uzupełnić rubryki Sprzedawca, Klient, Termin płatności, Produkt, Ilość, Cena brutto, Waluta, Kody GTU, Oznaczenia dotyczące procedur oraz MPP odpowiednimi informacji i tym sposobem każda kolejna faktura będzie wystawiana z ich uwzględnieniem. Jeśli posiadasz kilka firm w systemie, możesz wskazać Sprzedawcę. Lista klientów pojawi nam się już po wpisaniu pierwszej litery w polu Klient. Oznacz również termin płatności, wybierz produkt, jego ilość, cenę i walutę.

Uwaga! Nie ma możliwość wyboru, więcej niż jednej pozycji w sekcji produkt. Chcąc wygenerować fakturę cykliczną z kilkoma produktami, należy stworzyć ją na podstawie istniejącej już faktury.

Uzupełnij rubrykę Kody GTU, Oznaczenia dotyczące płatności i to już wszystko. 

Więcej informacji o Własnej definicji znajdziesz w dedykowanym wpisie Własna definicja faktury cyklicznej - bez konieczności wskazywania faktury podstawowej.

Możliwość wybrania opcji MPP - Mechanizm podzielonej płatności jest dostępny w przypadku gdy spełniamy trzy z poniższych warunków: 
.

 • wartość brutto całej faktury jest > 15 tys. zł;
 • chociaż jedna pozycja na fakturze jest z kategorii tzw. towarów/usług wrażliwych np. paliwa, stal, tablety, smartfony, usługi budowlane, części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne;
 • sprzedawca oraz nabywca to podatnicy VAT.
Więcej szczegółów o MPP znajdziecie we wpisie Mechanizm podzielonej płatności (split payments).

3. Po wybraniu bazy faktury cyklicznej spomiędzy Na podstawie faktury, a Własna definicja należy określić Rodzaj faktury i tu mamy dwie możliwości wyboru: Przychód i Wydatek.

4. W rubryce Opis (jest to pole robocze widoczne tylko dla Ciebie) nadaj ‘tytuł’ Twojej fakturze cyklicznej. Określ, kto jest Nabywcą i czego ona dotyczy, by w przyszłości łatwiej było Ci ją odszukać i aby utrzymać porządek w dokumentacji. Faktury można filtrować alfabetycznie oraz w kolejności stworzenia ich w systemie.  
Możesz także, na podstawie wcześniej wystawionej faktury proformy, ustawić opis, którego dane (jak dzień, miesiąc, rok) będą zmienne np. Cztery Pionki - Usługa marketingowa czerwiec 2021, Cztery Pionki - Usługa marketingowa 01/2022

W tym celu możesz wykorzystać poniższe zmienne: 
{{year}} - rok,
{{day}} - dzień,
{{month}} - miesiąc,
{{previous_year}} - poprzedni rok,
{{next_year}} - następny rok,
{{previous_month}} - poprzedni miesiąc,
{{next_month}} - następny miesiąc,
{{month_in_words}}  - miesiąc słownie,
{{previous_month_in_words}} - poprzedni miesiąc słownie,
{{next_month_in_words}} - następny miesiąc słownie,
 {{month+1}}, {{month+2}}, {month+3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu,
{{month_in_words+1}}, {{month_in_words+2}}, {{month_in_words+3}} ...  - jeden/dwa/trzy miesiące do przodu słownie,
{{month-1}} {{month-2}} {{month-3}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz, 
{{month_in_words-1}} {{month_in_words-2}} ... - jeden/dwa/trzy miesiące wstecz słownie,

Więcej o zmiennych w opisie na fakturach cyklicznych znajdziecie we wpisie Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych?

Po wypełnieniu pierwszej części, pozostanie uzupełnienie pozostałych parametrów, określających szczegóły generowania faktury cyklicznej, takich jak: 

Ustawienia faktur cyklicznych, w tym data pierwszej faktury, wysyłka e-mailowa, i opcje terminu płatności.

5. Data wystawienia pierwszej faktury - tutaj wybierz datę, od której chcesz rozpocząć Twój cykl i automatyczne wystawianie faktur cyklicznych. Pierwsza faktura może zostać wygenerowana i wysłana np. 20.06, natomiast kolejne faktury np. każdego 1 dnia kolejnego miesiąca 01.07, 01.08 itd. - patrz pozycja 8. Wystawiaj w dany dzień miesiąca.

6. Następnie wystawiaj kolejne faktury w odstępach - tu możesz określić częstotliwość, z jaką kolejne faktury mają być generowane (tydzień, miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy, rok).

7. Godzina wystawienia faktury - zaznacz pełną godzinę wysyłki faktur, spośród dostępnych opcji. Należy jednak pamiętać, że przy ustawieniu wysyłki faktur cyklicznych między godzinami 24:00 - 02:00 mogą wystąpić opóźnienia przy systemowym wystawianiu przedmiotowych faktur (opóźnienie wynosi maksymalnie 24 godziny). Jest to związane ze strefą czasową serwerów, na których przechowywane są dane systemu Fakturownia.pl.

Rozwiązaniem, które proponujemy, jest zmiana godziny automatycznego wystawiania faktury na 02:00 - 03:00 lub na godziny późniejsze, niż domyślnie ustawiona godzina.


8. Wystawiaj w dany dzień miesiąca - masz możliwość określania konkretnego, stałego dnia od 1 do 31, w ciągu całego miesiąca, w którym nastąpi wysyłka każdej kolejnej faktury cyklicznej.

9. Wystawiaj tylko w dni robocze to funkcja, której zaznaczenie sprawi, że  generowanie faktur będzie następowało tylko w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, bez względu na to czy któryś z nich jest ustawowo wolny od pracy. 

W momencie, gdy data wystawienia wypadnie w sobotę lub w niedzielę, program wystawi fakturę z jedno, bądź dwudniowym opóźnieniem. 

W sytuacji, gdy faktura ma być generowana ostatniego dnia miesiąca, który przypadnie w sobotę lub niedzielę, to faktura wystawi się ostatniego dnia roboczego danego miesiąca, np. 31.01, niedziela, faktura zostanie wysłana 29.01 tj. piątek. 

10. Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem - w oknie, które się pojawi po zaznaczeniu tej opcji, możesz wpisać adres e-mail Nabywcy, do którego program ma automatycznie wysyłać faktury po ich wystawieniu. System umożliwia wysłanie faktury do 5 różnych adresów mailowych. Po każdym adresie należy zastosować " , " np. email1@nazwa.pl, email2@nazwa.pl.

Więcej o jednoczesnym przesłaniu faktury na kilka adresów e-mail przeczytasz w tym artykule Wysyłanie faktur e-mailem do kilku odbiorców jednocześnie

e mail dodawanie wielu adreso%CC%81w

11. Wysyłaj powiadomienia sprawi, że powiadomienie o wystawieniu nowej faktury cyklicznej zostanie wysłane na Twój e-mail. Po wystawieniu faktury cyklicznej i ustawieniu co jaki czas mają się wystawiać kolejne faktury, nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności (poza np. pobraniem ich w PDF lub wysłaniem). 

12. Wystawiaj dokumenty jako opłacone - w przypadku jeśli zaznaczysz tę funkcję, generowane przez program faktury będą widniały jako już opłacone. 

13. Inny od domyślnego format numerowania faktur - jeśli zależy Ci na spersonalizowanym sposobie numerowania faktur, to w tym miejscu możesz określić odrębny format numerowania dokumentów lub wybrać z przykładowych proponowanych przez program. 

Ustawienia formatowania numeracji faktur z opcjami rozbudowanymi i polem na własne formaty.

14. Nie aktualizuj danych sprzedawcy - opcja dostępna tylko dla faktur cyklicznych wystawionych na podstawie faktury; jeśli nie zaznaczysz opcji w formularzu tworzenia faktury cyklicznej, dane z faktury bazowej zostaną skopiowane do nowej faktury, ale dane z sekcji Sprzedawca zostaną wyczyszczone i zastąpione danymi z działu; jeśli zaznaczysz opcję nie aktualizuj danych sprzedawcy dane z rubryki Sprzedawca zostaną spokopiowane 1:1; więcej o tej opcji przeczytasz w dedykowanym artykule Nie aktualizuj danych sprzedawcy na fakturach cyklicznych.

15. Data sprzedaży na fakturze - tutaj masz kilka możliwości wyboru: 
 • domyślna (data wystawienia faktury),
 •  tylko miesiąc i rok, 
 • ostatni dzień miesiąca,
 • “X” dzień poprzedniego miesiąca,
 • “X” dzień tego samego miesiąca,
 • “X” dzień następnego miesiąca.
“X” to liczba odpowiadająca danemu dniu w ciągu miesiąca od 1 do 31. Wybrany dzień może być odległy maksymalnie o miesiąc od terminu wystawienia faktury.

16. Kiedy zakończyć wystawianie - możesz określić i wybrać datę, kiedy chcemy zakończyć cykl automatycznego generowania faktur dla danego kontrahenta. Jest to jednocześnie sposób, w jaki należy wyłączyć funkcję faktur cyklicznych.

17. Komentarz - tutaj możesz zawrzeć notatkę do stworzonego cyklu faktur lub inne istotne informacje, jakie chcesz zawrzeć dla tego dokumentu.  
 
Na koniec kliknij Zapisz i tym samym po skonfigurowaniu cyklu możesz sprawdzić jego podstawowe parametry oraz listę faktur, jakie zostały wystawione na jego podstawie. 

Szczegóły faktury cyklicznej z Papirus, pokazujące status, terminy i opcje wysyłania, w formacie mobilnym.

W menu listy faktur cyklicznych odnajdziesz filtr Szukane słowo, Klient, Dział. Filtry te ułatwią Ci szybsze wyszukiwanie danych faktur w cyklach.

Szukane słowo wyszukuje frazę zawartą w opisie i podstawie faktury cyklicznej. Filtr Klient po wpisaniu pierwszej litery wysuwa listę proponowanych Nabywców. Natomiast Dział pozwala na wyselekcjonowanie faktur cyklicznych w poszczególnym dziale firmy, bądź jeśli prowadzisz kilka firm możesz wytypować faktury cykliczne konkretnej z nich.
 

DRUGIE ROZWIĄZANIE
 

Inną metodą generowania faktur cyklicznych jest utworzenie cyklu z poziomu faktury, która jest już utworzona w systemie. 

Przejdź do podglądu faktury, na podstawie której chcesz utworzyć cykl. Następnie z szarej belki ponad dokumentem wybierz Więcej opcji > Ustaw cykliczną. System przeniesie bezpośrednio do formularza tworzenia nowego cyklu. 

Zrzut ekranu przedstawiający interfejs zarządzania fakturami wyświetlający opcje operacji na fakturach oraz szczegóły wystawionej faktury po prawej stronie.

UWAGA! Ważną opcją podczas generowania faktur cyklicznych jest możliwość zmiany nazwy produktu wraz z kolejną wygenerowaną fakturą cykliczną. Przydaje się to zwłaszcza przy sprzedaży abonamentowej. W nazwie produktu możesz umieścić wtedy zmienne np. dotyczące tygodnia, miesiąca, roku, które automatycznie są inne przy każdej fakturze cyklicznej. Pełne informacje znajdziesz w artykule Jak wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze

 

Jak usunąć cykl faktur?


Aby poprawnie usunąć utworzony w systemie cykl faktur, musisz najpierw określić datę, kiedy chcesz, aby automatyczne generowanie faktur w ramach cyklu zostało wyłączone. Samo usunięcie cyklu z listy, nie sprawi, że kolejne dokumenty, zgodnie z ustawieniami, nie będą się tworzyć.

Aby wyłączyć cykl przejdź na listę faktur cyklicznych na swoim koncie poprzez zakładkę Przychody > Faktury cykliczne

Interfejs użytkownika do zarządzania fakturami cyklicznymi zawierającymi wykaz dwóch aktywnych subskrypcji wraz ze szczegółami obejmującymi opis, podstawę, kwotę brutto, cykl i datę następnego wystawienia.

Następnie w szczegółach utworzonego cyklu skorzystaj z przycisku Edytuj, by móc wprowadzić zmiany w cyklu.

Szczegóły faktury cyklicznej dla subskrypcji modułu szkoleniowego Anny Kowalskiej, zawierające harmonogram i opcje wysyłki.

Na samym dole znajdziesz rubrykę Kiedy zakończyć wystawianie. Z kalendarza, który jest widoczny po kliknięciu w rubrykę, wybierz datę i zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Wykorzystanie tej opcji zatrzyma wystawianie kolejnych dokumentów. Taki cykl możesz pozostawić na liście faktur cyklicznych jako nieaktywny lub usunąć go korzystając z ikony zębatki po prawej stronie. 


 

Jak dodać powód zwolnienia z podatku na fakturze cyklicznej tworzonej z własnej definicji?


W systemie istnieje możliwość dodania powodu zwolnienia z podatku na fakturze cyklicznej, którą tworzysz według własnej definicji. 

Aby informacja taka mogła znaleźć się na fakturze przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty. Zaznacz checkbox przy opcji Wybór podstawy zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturze. W rubryce Domyślna podstawa zastosowania stawki zw (zwolnione z opodatkowania) na fakturach, która pojawi się po prawej stronie, możesz wybrać jedną z dostępnych podstaw albo wprowadzić własną przy pomocy opcji więcej. Zmiany zatwierdź przyciskiem Zapisz

Formularz wyboru podstawy zastosowania stawki zwolnionej z opodatkowania VAT z rozwijaną listą opcji zgodnie z przepisami.

Jeśli aktywujesz tę opcję i na fakturze cyklicznej tworzonej z własnej definicji wybierzesz produkt, który jako stawka VAT ma oznaczenie zw, wówczas na fakturze wystawionej z cyklu pojawi się powód zwolnienia. 

Faktura wystawiona z cyklu ze stawką zw oraz powodem zwolnienia.

Jak masowo usunąć lub eksportować cykle?


Przy pozycjach na liście cykli widoczne są checkboxy, dzięki którym możesz zastosować masowe działania dla więcej niż jednego cyklu. 

Dzięki temu możesz:
 • masowo usuwać wybrane cykle;
 • eksportować tylko wybrane cykle do pliku XLS.

Wcześniejsze działanie systemu pozwalało usuwać cykle tylko pojedynczo, a opcja eksportu dotyczyła wszystkich cykli, bez możliwości wyboru, które dane mają zostać wyeksportowane. 

Po zaznaczeniu checkboxów przy wybranych cyklach możesz usunąć je, klikając przycisk Usuń ponad listą cykli lub wyeksportować dane za pomocą przycisku Eksport do XLS.

Widok listy faktur cyklicznych z opcjami dla różnych subskrypcji, w tym kosmetyki i platformy kursowej, z cenami i terminami wystawienia.
 
Sprawdź działanie systemu korzystając z interaktywnej instrukcji

Interaktywny przewodnik poprowadzi Cię krok po kroku na rzeczywistych ekranach Fakturowni, umożliwiając łatwe zrozumienie i wykonanie potrzebnych działań.

Kliknij Start aby rozpocząć, a następnie klikaj w niebieskie pola, lub użyj strzałek w prawym dolnym rogu do nawigowania po instrukcji.Sprawdź również: 
Dziękujemy za Wasze wsparcie i mnóstwo pomysłów na nowe funkcje, które nam przesyłacie. Zachęcamy do śledzenia nas na TwitterzeFacebookuPodcaście oraz Instagramie.


Powrót


Komentarze

uso279536
soul55@wp.pl
Czy istnieje coś takiego jak rachunek cykliczny?

2014-09-26 13:59


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Wystarczy wystawić fakturę bez VAT ( dawny rachunek ), a potem generować faktury cykliczne na podstawie wcześniej wystawionego dokumentu.

2014-09-26 14:13


ubi135062
biuro@balonik.com.pl
Czy można ustawić datę zapłaty stałą na przykład 10 {{month}}.{{year}} w rachunkach / fakturach cyklicznych ?
Obecnie automatycznie ustawią się na data wystawienia + 3 dni, co mi utrudnia ponieważ w umowie klienci mają płatność do 10 każdego miesiąca.

2015-01-07 14:11


mkozicka
mkozicka
Aby wprowadzić zmienne w tytule pozycji na fakturze (np. dzień, miesiąc, rok) na fakturach cyklicznych, należy wykonać kilka działań:
 1. na samym początku wystaw fakturę proformę (będzie to faktura bazowa)
 2. do Nazwy Produktu/Towaru, dodaj potrzebne zmienne, możesz wybierać spośród: {{year}}   {{day}}   {{month}}  {{previous_month}}   {{next_month}} {{month_in_words}}  {{previous_month_in_words}}   {{next_month_in_words}}  {{month+1}} {{month+2}} {{month+3}} ... {{month+11}} {{month_in_words+1}} {{month_in_words+2}} ... {{month_in_words+11}}
 3. powyższe zmienne możesz też wpisać w pola "Uwagi"
 4. na podstawie wystawionej faktury pro formy należy ustawić cykliczną poprzez kliknięcie na Wystaw > Ustaw cykliczną
 5. po wprowadzeniu potrzebnych ustawień w fakturze cyklicznej należy ją zapisać. Należy zaznaczyć opcję "Wystawiaj faktury VAT" jeśli z faktur proforma mamy tworzyć cyklicznie zwykłe faktury.
 6. Jeśli chcesz od razu wygenerować fakturę cykliczną (np. aby przetestować czy działają zmienne) zmień datę w polu Kiedy wystawić fakturę na dzisiejszą


Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka

--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

2015-01-08 10:29


Avatar sugester medium
biuro@telenext.pl
Witam, potrzebuję pilnie funkcjonalności aby przy sprzedaży online generowała się faktura cykliczna (miesięczna lub roczna) - czy można to teraz ustawić bo nie mogę znaleźć?

2015-02-13 18:27


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam. Obecnie nie mamy takiego rozwiązania w systemie. może Pan zgłosić takie rozwiązanie w formie sugestii na naszym forum, za pomocą bocznej zakładki "Pomoc" oraz oddać na nią głos. Będziemy monitorować zapotrzebowanie naszych użytkowników na tę funkcjonalność i w razie większego zapotrzebowania rozważymy jej wdrożenie.

2015-02-19 18:18


Avatar sugester medium
slk
Podczas miesiąca testowego ustawiłem fakturę cykliczną. Chciałbym ją usunąć, ale nie posiadam takiego panelu jak "Faktury cykliczne". Jak mogę wyłączyć wystawianie faktury? Dodam, że funkcja cały czas działa i sama wystawia i wysyła faktury do klienta.

2015-10-31 10:19


mariaseta
mariaseta
Poproszę o przesłanie nam mailem URL konta (info@fakturownia.pl), opisanie problemu lub odniesienie się do tego wpisu oraz o udzielenie czasowego dostępu do konta dla pomocy technicznej.

2015-11-02 12:45


Avatar sugester medium
Filip
Chciałbym wystawiać fakturę cykliczną ze zmiennym opisem np.

Czynsz najmu miesiąc 10.2015

Czynsz najmu miesiąc 11.2015

itd.

Ale w opisie żeby automatycznie wstawiał datę aktualną (miesiąc). Proszę o informację.

2015-11-19 09:53


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Instrukcja jak poprawnie wprowadzić zmienne do faktury cyklicznej znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/389816-Jak-wprowadzic-zmienne-w-tytule-pozycji-na-fakturze-np-dzien-miesiac-rok-na-fakturach-cyklicznych-.

2016-01-05 14:12


Avatar sugester medium
ArturK.
- jak zdefiniować okres generowania faktur cyklicznych? Mam na myśli automatyzację sprzedaży usług abonamentowych które klient kupuje na czas określony np.mowa z operatorem telefonii komórkowej.
- czy możliwe jest zdefiniowanie okresu generowania faktur cyklicznych w funkcji wartości usługi? bardziej obrazowo - jak realizować fakturami cyklicznymi umowę leasingową? Mamy towar o zdefiniowanej wartość oraz kwotę za miesięcznej raty. Czy można na tej podstawie automatycznie określić ilość generowanych faktur miesięcznych i wartość ostatniej jeżeli raty miesięczne nie dzielą wartości umowy bez reszty? np sprzedaje towar o wartości 105 zł i dzielę płatność na raty po 11 zł/m-c. Czy system potrafi automatycznie przyjąć następujący harmonogram fakturowania:
- przez okres 9 miesięcy generować faktury o wartości 11 zł
- ostatnią fakturę wygenerować na kwotę 6 zł
- poinformować strony o zbliżającym się końcu umowy, następnie o jej wygaśnięciu


2016-01-11 11:47


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam, w programie na fakturze cyklicznej można określić kwotę faktury cyklicznej oraz parametry daty wystawienia każdej faktury, a także zmieniająca się nazwę produktu np. z kolejnym miesiącem" opłata za abonament w lutym " , "rata za leasing w marcu" . Program nie sumuje faktur cyklicznych do podanej kwoty, ani nie wylicza ilości faktur do danej kwoty. Przy wpłacie ostatniej raty za fakturę cykliczną należy ręcznie wyłączyć wystawianie faktur cyklicznych.

2016-01-18 11:31


Avatar sugester medium
tymoteusz
Czy jest możliwość wystawiania takich faktur ale nie jako proforma, tylko zwykła faktura - na podstawie szablonu z proformy ??

2017-01-26 21:47


Avatar sugester medium
Rene
Dzień dobry,
mam ustawione faktury cykliczne dla kontrahentów na podstawiefaktur wystawionych w poprzednich miesiącach. Moje pytanie jeżeli zmienię w głównych ustawieniach Nr konta to czy kolejne faktury cykliczne zaczytają zmianę czy mimo wszystko wystawią się zgodnie z wcześniejszymi fakturami z poprzednich miesięcy, gdzie było "stare" konto??

2019-04-25 09:52


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeżeli cykl faktur został stworzony na postawie danego dokumentu tj na postawie faktury pierwotnej stworzonej w systemie z jakimś numerem konta, to pomimo zmian w systemie numeru konta sprzedawcy faktura cykliczna będzie się generować z numerem konta z tej faktury.
Jedną z możliwością jest zmiana numeru konta na pierwotnej fakturze . Jeżeli cykl faktur tworzy się na podstawie faktury Proforma, to bez problemu można zmienić dane na takim dokumencie.
Jeżeli dokumentem pierwotnym jest faktura VAT, to poleca się zakończenie tego cyklu za pomocą rubryki "Kiedy zakończyć wystawianie" i stworzyć nowy cykl na podstawie nowego dokumentu z aktualnym numerem konta.

Pozdrawiam,
Piotr

2019-04-25 10:23


Avatar sugester medium
Krzysztof
Witam. Czy jest możliwość wygenerowania linku dla klienta do faktur cyklicznych ? Takiego aby mógł wejść i zobaczyć wszystkie faktury (swoje) i np. ich status (opłacona, do zapłaty, ....)
Pozdrawiam

2019-08-12 09:11


Bagi
Bagi
Dzień dobry,

Taką funkcją, która nie jest przypisana tylko do faktur cyklicznych jest panel klienta, gdzie klient może zobaczyć wszystkie swoje faktury w tym wystawione cyklicznie: https://pomoc.fakturownia.pl/123293-Jak-dziala-panel-dla-Twoich-klientow-

Pozdrawiam,
Bagi

2019-08-12 10:47


Avatar sugester medium
Paweł Bożek
Chciałbym wystawiać faktury cykliczne ale w szczególny sposób.
Data wystawienia faktury 01.03.2020
Data sprzedaży 29.02.2020
I tak co miesiąc: sprzedaż na koniec miesiąca, faktura na początku następnego.
Tak jest w przypadku usług ciągłych np. abonamentowych (faktura może zostać wystawiona za miesiac ubiegły a on trwa do północy więc trzeba wystawić dnia następnego - w innym miesiącu).

Pytanie wraca, ale czy jest to możliwe, a jeśli tak to jak ustawić takie operacje?

2020-03-03 07:43


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłane wiadomości. W programie jako działanie standardowe nie ma takiej możliwości w funkcji faktur cyklicznych.

Jednak jako rozwiązanie niestandardowe mogę zasugerować utworzenie faktury proforma z terminem płatności wprowadzonym w polu termin płatności > Więcej > -1. 

Następnie proszę utworzyć cykl w fakturach cyklicznych na podstawie tej faktury proforma. Ponieważ jest to rozwiązanie nie standardowe sugeruje wykonie pierwszego cyklu testowego z takimi ustawieniami u Pani na koncie. I sprawdzenie czy powyższe rozwiązanie zostanie wykonane przez system zgodnie z Pani oczekiwaniami. Na koncie testowym operatora z przy utworzeniu cyklu z powyższą zmienną będę mógł to potwierdzić dopiero 1 kwietnia. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

Link do bazy wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/132147-O-fakturach-cyklicznych

 

2020-03-04 11:14


Avatar sugester medium
drobik
Czy można wysyłać faktury cykliczne automatem na więcej niż 1 mail? Jeśli tak jaka jest składnia


2021-04-23 11:27


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

tak, system umożliwia wysłanie faktury do 5 różnych adresów mailowych. Po każdym adresie proszę zastosować " , " np. emai1@nazwa.pl, email2@nazwa.pl

https://pomoc.fakturownia.pl/293483-Dodawanie-wielu-adresow-email-przy-wysylce

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

2021-05-17 16:41


Avatar sugester medium
Biuro
Dzień dobry, czy jest możliwość ustawienia faktur cyklicznych, żeby były wystawiane na podstawie wystawionej w poprzednim miesiącu, a nie na podstawie tej pierwszej?
Dziękuję

2021-10-29 13:06


Avatar sugester medium
Kamil
Witam, jak dodać cykliczną FV proforma ?

2022-01-05 16:22


irynak
irynak
Dzień dobry.

Dziękuję za kontakt.

Aby wystawić cykliczną Fakturę Proformę należy najpierw stworzyć Proformę, na podstawie której będą generowały się Proformy cykliczne oraz przy dodawaniu nowego cyklu faktur cyklicznych w rubryce "Na podstawie faktury" wpisać numer proformy > Zapisz

W razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Iryna Kozachuk

2022-01-12 15:28


Avatar sugester medium
Marcin
Dzień dobry,
mam kilku klientów dla których wystawiam w danym dniu miesiąca kilka lub kilkanaście faktur cyklicznych, czy istnieje możliwość ustawienia automatycznego wysyłania faktur tak aby wysyłały się one w jednej wiadomości? W przypadku otrzymywania przeze mnie powiadomień o wystawionych fakturach tak to właśnie działa, niestety klienci w takim przypadku otrzymują oddzielną wiadomość do każdej faktury, co sprawia, że co miesiąc muszę je sortować i wysyłać ręcznie.
Z góry dziękuję za pomoc.

2022-02-15 12:21


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
każda faktura utworzona cyklicznie jest przez system automatycznie wysyłana w osobnych, oddzielnych wiadomościach do kontrahentów.
Pozdrawiam,
Michał
 

2022-02-15 15:57


Avatar sugester medium
Artur
Czy istnieje możliwość importu faktur cyklicznych?
Widzę jedynie opcję exportu.

2022-05-03 12:01


Avatar sugester medium
Artur
Przy opcji exportu nie exportują się również wszystkie parametry, brakuje np. "Czy wystawiać fakturę VAT", "Wystawiaj tylko w dni robocze", "Wysyłaj powiadomienia" i innych.

Przy wprowadzeniu kilkuset faktur cyklicznych, export do pliku excel pełnych parametrów byłby pomocny przy sprawdzeniu ew. błędów.
W aktualnej sytuacji, przykładowo wystarczy, że omyłkowo pominięty zostanie checkbox "Czy wystawiać fakturę VAT" i znalezienie takiego błędu jest bardzo utrudnione. Wyjdzie on na jaw dopiero przy automatycznym generowaniu faktur i zapewne błędna faktura proforma zamiast Faktury VAT trafi do klienta. Lub nie trafi wcale jeśli pominiemy checkbox "Automatycznie wysyłanie faktury e-mailem". Nachwilę obecną nie ma możliwości nawet wyświetlenia tych parametrów na liście przy dostosowaniu wyświetlania kolumn.

2022-05-03 18:29


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękujemy za wnikliwe uwagi dotyczące eksportu cykli faktur samo wystawiających się w systemie.
Jak tylko będziemy na etapie aktualizacji struktury importu tych faktur, weźmiemy te sugestie pod uwagę.
W przypadku importu cykli faktur również mamy w planach wdrożenie takiej funkcjonalności.
Obecnie nie jest znany termin realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-05-04 13:48


Avatar sugester medium
Artur
Przy wystawianiu faktur cyklicznych, na podstawie proformy która jest dokumentem "bazowym", tak jak Państwo sugerują, na każdej fakturze znajduje się informacja "Faktura do faktury proforma nr: ...".
Czy jest możliwość wyłączenia opcji wyświetlania tej informacji w fakturach cyklicznych? Klienci pytają się o tę proformę której oczywiście nigdy nie widzieli bo jest ona jedynie bazą do faktur cyklicznych w systemie.
Rozwiązaniem byłoby też wprowadzenie możliwości wystawiania faktur cyklicznych na podstawie własnego typu dokumentów, wtedy dokumentem bazowym mogłoby być np "Zamówienie nr", albo "Umowa nr." czego wyświetlanie na fakturze nie byłoby problemem.

2022-06-02 12:27


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękujemy za wiadomość. W celu nie ujmowania na tworzonych fakturach cyklicznych informacji o fakturze proformie. Proszę o wyłączenie funkcji w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki > Wstaw numer faktury proforma do faktury > odznaczyć i zapisać.

Po odznaczeniu wyżej wymienionej funkcji, taka informacja nie powinna się już pojawiać na nowo tworzonych dokumentach cyklicznych.

Dziękujemy również za sugestie, zostanie ona przekazana do właściwego działu.


2022-06-02 13:02


Avatar sugester medium
darek
Witam
Czy można utworzyć fakturę cykliczną wg. własnej definicji z opcją nabywca, odbiorca (centralizacja VAT)? W tej chwili widzę tylko możliwość wyboru klienta.

2023-01-27 15:56


michalb
michalb
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
podczas tworzenia faktury cyklicznej, wybór "Klienta" spowoduje, że dany podmiot pojawi się na dokumencie jako "Nabywca".
Pozdrawiam,
Michał

2023-01-27 16:40


Avatar sugester medium
Karolina
Dzień dobry, w jaki sposób ustawić fakturę, aby data sprzedaży ustawiała się automatycznie na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury cyklicznej (np. data sprzedaży 30.04.2023, data wystawienia 04.05.2023)?

2023-05-04 13:36


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w rubryce "Data sprzedaży na fakturze" można określić datę sprzedaży na fakturach cyklicznych. Można określić “X” dzień poprzedniego miesiąca, jeśli zostanie w tej rubryce wybrany 31 dzień poprzedniego miesiąca, datą sprzedaży będzie ostatni dzień poprzedniego miesiąca.

Pozdrawiam,
Kacper

2023-05-05 12:33


Avatar sugester medium
Krzysztof
Jaki sposób ustawiania faktury cyklicznej należy wybrać, aby po zmianie ceny produktu, faktura generowała się z nową ceną (coroczna waloryzacja) ? Bo w oparciu o proformę generuje się ze stara ceną mimo jej zmiany na produkcie. Zwłaszcza że produkt jest sparametryzowany żeby wskazywać rok i miesiąc jakiego dotyczy faktura

2024-02-02 09:17


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuje za pytanie. W celu aktualizacji ceny dla nowo tworzonych dokumentów w cyklu należy dokonać edycji faktury proformy na podstawie, której utworzony jest cykl.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

2024-02-02 11:20


Avatar sugester medium
Jan
Faktura cykliczna - trzy problemy - potrzebuję ustawić cykl płatności na CO 4 MIESIĄCE (są 1,3,6,rok), drugi problem - chcę ustawić godzinę wystawienia jako szablon na 12:00 a nie 3 rano (w tej chwili muszę zmieniać ręcznie dla każdej faktury cyklicznej), trzecia sprawa - gdzie ustawić, aby termin płatności domyślnie wynosił X dni (u mnie 7 dni) - obecnie muszę każdą nową fakturę cykliczną modyfikować we wskazanych polach. Jest to uciążliwe. Najlepiej gdyby była możliwość stworzenia własnego szablonu faktury cyklicznej ze wskazanymi kryteriami. Dziękuję.

2024-04-22 04:45


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Pana zgłoszenie zostanie przyjęte jako sugestia usprawnienia funkcji faktur cyklicznych.

Aktualnie zastosowane rozwiązania techniczne dla faktur cyklicznych nie przewidują utworzenia szablonu oraz możliwości wyboru ustawienia cyklu co 4mc.

W celu usprawnienia tworzenia kolejnych cykli przy zachowaniu ustawień z już utworzonego sugeruje korzystać z funkcji dostępnej z podglądu cyklu Dodaj podobny.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.


2024-04-22 11:32


Dodaj komentarz