Jak zmienić typ numeru identyfikacyjnego u sprzedawcy lub kupującego?

Utworzono: 2012-06-18
Ostatnia aktualizacja: 2023-07-10
Liczba odwiedzin posta: 14381

Numer identyfikacyjny to numer, który pozwala na identyfikację strony transakcji. W Polsce najczęściej jest to numer NIP. Istnieją jednak sytuacje, w których na dokumencie musimy zawrzeć inny numer identyfikacyjny.

Nowe typy numeru identyfikacyjnego możesz dodać w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki > Numery identyfikacyjne. W tym polu można dodać inne nazwy numerów identyfikacyjnych, np: 
PESEL,
- niemieckie Steuer-Nr  
USt.-Id.-Nr,
Company Number lub inne nazwy, właściwe dla kraju, w którym prowadzisz działalność Ty lub Twój kontrahent.


 

Zmiana Twojego numeru identyfikacyjnego
 

Aby zmienić Twój numer identyfikacyjny (dla sprzedawcy w przypadku  dokumentów przychodowych) trzeba przejść do menu Ustawienia > Dane firmy  i edytować wybraną firmę / dział. Mamy teraz do wyboru różne typy numeru identyfikacyjnego — dokładnie takie, które zawarte są w tabeli słowniki.
Po zapisaniu zmian, w danych podstawianych podczas wystawiania faktury, widnieć będzie już nowy typ numeru identyfikacyjnego.

 

Zmiana numeru identyfikacyjnego Twojego kontrahenta

 
Podczas wprowadzania danych Twojego kontrahenta (nabywcy w przypadku Twoich dokumentów przychodowych), mamy możliwość wyboru typu numeru identyfikacyjnego
 
inne typy numerow identyfikacyjnych
Opcja może być szczególnie przydatna przy wystawianiu faktur wewnątrzwspólnotowych, gdy Twój kontrahent posługuje się numerem identyfikacyjnym odpowiadającym innemu państwu, np. Numero de identificación fiscal w przypadku przedsiębiorców z Hiszpanii.

UWAGA: w przypadku faktur zagranicznych może wyświetlić się komunikat o niepoprawnym NIP przy próbie wystawienia dokumentu. Aby umożliwić sobie wystawienie takiej faktury, należy wyłączyć opcję Sprawdzanie poprawności numeru NIP polskich firm w Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty.


Powrót


Dodaj komentarz