Miesięczny raport fiskalny (RO) -ewidencja sprzedaży paragonowej w raporcie JPK_VAT

Utworzono: 2018-10-03
Ostatnia aktualizacja: 2021-11-10
Liczba odwiedzin posta: 7100

Zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów, w strukturze JPK "Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT" paragony fiskalne wystawione dla osób fizycznych należy uwzględniać zbiorczo, na podstawie dowodu zbiorczego Raport fiskalny okresowy.

Miesięczne zestawienie raportów z kasy fiskalnej jest wykonywane w celu rozliczenia podatku. Jest dokumentem księgowym (zbiorem raportów dobowych, podsumowaniem ich, uzupełnionym o stawki VAT i inne niezbędne dane). Każdy przedsiębiorca, który używa w firmie kasy fiskalnej, musi przygotowywać raporty okresowe. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, kiedy przez cały miesiąc nie zarejestrował ani jednej sprzedaży, wtedy raport nie jest wymagany.  
Raport fiskalny miesięczny należy wystawić po zakończeniu sprzedaży w danym miesiącu, a najpóźniej do 25 dnia kolejnego miesiąca.  W przypadku przedsiębiorców używających kas fiskalnych online, możliwe jest wystawienie łącznego raportu fiskalnego miesięcznego.


W systemie mamy możliwość wygenerowania takiego dokumentu, nosi on nazwę Miesięczny raport fiskalny.
Aby aktywować ten typ dokumentu należy wejść w zakładkę Ustawienia> Ustawienia konta> Twoje konto> Jakie dokumenty wystawiać i zaznaczyć okno Miesięczny raport fiskalny


miesięczny raport fiskalny

Jak uzupełnić dowód zbiorczy w oparciu miesięczny raport fiskalny z kasy fiskalnej? 


Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości w przypadku zbiorczych dowodów księgowych ujętych w Ewidencji sprzedaży VAT:
• Nie wypełniamy  pola Data Sprzedaży
• w polu Data wystawienia wstawi datę sporządzenia zbiorczego dokumentu
księgowego,
• w polu Numer  podajemy numer wewnętrzny zbiorczego dowodu
księgowego,
• nie wypełniamy pól przeznaczonych na dane Nabywcy
Natomiast w poszczególnych pozycjach obowiązkowych w dowodzie zbiorczym należy wpisać sprzedaż paragonowa i wpisać sumacyjną wartość sprzedaży z daną stawką VAT . 
Tzn. 
Jeżeli w danym miesiącu sprzedawaliśmy artykuły ze stawką VAT 5 % na kwotę brutto 7 000 zł , artykuły ze stawką VAT 8% na kwotę 5000 zł, artykuły ze stawką VAT 23% na kwotę 10 000 zł dokument będzie wyglądał następująco: 


miesięczny raport fiskalny 2
W przypadku faktur wystawionych do sprzedaży paragonowej dla podatników VAT należy w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną do paragonu.
Jeżeli faktura jest wystawiona na podatnika VAT po zaksięgowaniu sprzedaży paragonowej, należy wyksięgować zafakturowaną wartość ze sprzedaży paragonowej i wykazać sprzedaż na podstawie faktury. 
W systemie informujemy o takiej konieczności wyświetlając niebieski komunikat widoczny powyżej. 

Po wprowadzeniu wszystkich transakcji na dokument dowodu zbiorczego po zapisaniu wygląda on następująco. miesięczny raport fiskalny 3


Powrót


Dodaj komentarz