Nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa) jak wystawić w systemie

Utworzono: 2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-04
Liczba odwiedzin posta: 13078

Zdarzają się sytuacje, że niektórych transakcji nie trzeba dokumentować za pomocą faktur, a dokumentem, który pozwala na obciążenie i równocześnie uznanie obciążenie poprzez drugą stronę jest nota księgowa tzw. nota obciążeniowo-uznaniowa
 

Czym jest nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa)?


Notę księgową, która jest dowodem księgowym, stosujemy w sytuacjach, kiedy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Do takich sytuacji możemy zaliczyć na przykład:
 • obciążenie dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań;
 • karę umowną za nieterminową realizację umowy;
 • żądanie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela;
 • sprostowanie pomyłek do jakich doszło we wcześniej wystawionych dokumentach księgowych. 
Nota księgowa może być również uznana za podstawę do zapisów w księgach rachunkowych. Jednak aby tak się stało, muszą się na niej znaleźć niektóre informacje, które są wymagane od dowodów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 


Nota księgowa wymagane elementy


Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać:
 1. określenie, że jest to nota księgowa;
 2. określenie jej podtypu (obciążeniowa/uznaniowa);
 3. numer identyfikacyjny;
 4. datę wystawienia operacji;
 5. określenie stron, które dokonują transakcji (Wystawca/Odbiorca);
 6. opis operacji i jej wartość.  

Jak wystawić notę księgową w Fakturowni?


Aby móc wystawić ten typ dokumentu, należy aktywować go w ustawieniach konta. W tym celu:
 1. przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto;
 2. w sekcji Jakie dokumenty wystawiać znajdź opcję Noty księgowe;
 3. zaznacz checkbox obok tej opcji, a następnie zapisz zmiany. 


 4. następnie na pasku głównym kliknij zakładkę Przychody i z listy wybierz Noty księgowe


 5. na liście utworzonych not księgowych kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nową notę; 


 6. w rubryce Podtyp możesz wybrać czy chcesz utworzyć notę Uznaniową czy Obciążeniową


 7. uzupełnij wymagane dane i zatwierdź utworzenie dokumentu klikając Zapisz.

W przypadku wybrania opcji nota uznaniowa będziesz jej Odbiorcą. Natomiast podczas wystawiania noty obciążeniowej Twoje dane widoczne będą po stronie Wystawcy takiej noty. 

Szablon noty księgowej w prawidłowy sposób wyświetli również dane bankowe w tym kod SWIFT. Należy pamiętać, że nota księgowa jest dodatkowych dokumentem, który można wykorzystać tylko w niektórych sytuacjach. Nie ma możliwości, aby zastąpić nią faktury albo refaktury, za pomocą których zakupione towary lub usługi są przenoszone na właściwego nabywcę. Notę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Kwoty w walutach obcych powinny być przeliczone na walutę polską według kursu obowiązującego w chwili przeprowadzenia operacji gospodarczej. 


Sprawdź również: Artykuł na blogu Fakturowni - czym jest nota księgowa?


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Domi
Czy import faktur z pliku XLS lub CSV zawiera opcję określenia jęzków faktury, już z poziomu Excela? Tak aby zaimportowane faktury były np. w języku angielskim (a nie w polskim) i przeliczały się na walutę PLN?

2021-01-30 00:35


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w przypadku importu faktury w języku należy w osobnej kolumnie użyć parametru lang: en. Wtedy faktura zostanie zaimportowana w języku angielskim.
W przypadku przeliczenia na walutę należy kolumnę z walutą PLN przypisać do wartości importowanej o nazwie exchange_currency (przeliczenie na walutę).
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-01 17:11


Dodaj komentarz