Nota księgowa (obciążeniowo-uznaniowa)

Utworzono: 2014-01-29
Ostatnia aktualizacja: 2022-01-18
Liczba odwiedzin posta: 10401

Zdarza się, że niektórych transakcji nie trzeba dokumentować za pomocą faktur, a dokumentem pozwalającym na obciążenie i równocześnie uznanie obciążenia poprzez drugą stronę jest nota księgowa (tzw. nota obciążeniowo-uznaniową). 

Notę księgową stosujemy w sytuacjach, kiedy trzeba udokumentować transakcje, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Do takich sytuacji możemy zaliczyć przykładowo:
  • obciążenie dłużnika naliczonymi odsetkami od niezapłaconych zobowiązań,
  • karę umowną za nieterminową realizację umowy,
  • żądanie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela,
  • sprostowanie pomyłek, do jakich doszło we wcześniej wystawionych dowodach księgowych.
Nota księgowa może być też uznawana za podstawę do zapisów w księgach rachunkowych, jednak aby tak się stało, muszą w niej widnieć niektóre informacje,  które są wymagane od dowodów księgowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Aby nota księgowa mogła być uznana za podstawę prowadzenia zapisów musi posiadać:
screen noty księgowej i wymaganych informacji

1. określenie, że to nota księgowa,
2. określenie jej podtypu (Obciążeniowa/Uznaniowa)
3. numer identyfikacyjny,
4. datę wykonania operacji
5. określenie stron, które dokonują transakcji (Wystawca/Odbiorca),
6. opis operacji i jej wartość.

Trzeba pamiętać, że nota księgowa jest dodatkowym dokumentem, który można wykorzystywać nie w każdej sytuacji. Nie ma możliwości aby zastąpić nią faktury albo refaktury, za pomocą których zakupione towary lub usługi są przenoszone na właściwego nabywcę. Notę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach. Kwoty w walutach obcych powinny być przeliczone na walutę polską, według kursu obowiązującego w chwili przeprowadzenia operacji gospodarczej. 

Więcej informacji o tym, jak wystawić notę księgową, znajdziecie w tym wpisie. 


Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Domi
Czy import faktur z pliku XLS lub CSV zawiera opcję określenia jęzków faktury, już z poziomu Excela? Tak aby zaimportowane faktury były np. w języku angielskim (a nie w polskim) i przeliczały się na walutę PLN?

2021-01-30 00:35


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w przypadku importu faktury w języku należy w osobnej kolumnie użyć parametru lang: en. Wtedy faktura zostanie zaimportowana w języku angielskim.
W przypadku przeliczenia na walutę należy kolumnę z walutą PLN przypisać do wartości importowanej o nazwie exchange_currency (przeliczenie na walutę).
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-01 17:11


Dodaj komentarz