Inwentaryzacja produktów w magazynie

Utworzono: 2013-10-15
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-22
Liczba odwiedzin posta: 15301

W Fakturowni można wystawić dokument "Inwentaryzacja" (remanent), który automatycznie zlicza aktualne stany magazynu. Pozwala on też skorygować stan magazynu do tzw. "spisu z natury". 


Aby wystawić dokument inwentaryzacji należy wejść w zakładkę  Magazyn > Dokumenty magazynowe > Nowy dokument i w rodzaju wybrać Inwentaryzacja.W  rubryce Magazyn na formatce dokumentu inwentaryzacji, określamy dla jakiego magazynu będziemy wykonywać spis towarów.

W rubryce Waluta określamy walutę produktów, które mają być brane pod uwagę z danego magazynu, podczas inwentaryzacji. 

Rubryka Data wystawienia określa datę graniczną do jakiego momentu chcemy zliczyć stan magazynowy danego magazynu, od początku aktywacji tego magazynu. 
Ważna jest też możliwość zaznaczenia okna Nie uwzględniaj nieaktywnych produktów. Pozwala ona ominąć w dokumencie inwentaryzacji produkty usunięte, które mają status produktów nieaktywnych. Więcej informacji o produktach nieaktywnych znajduje się tutaj. 

Po kliknięciu przycisku Zapisz , program rozpoczyna zliczanie stanów i generowane dokumentu inwentaryzacji. 
 


Po wykonaniu przez system całej operacji należy kliknąć przycisk GotoweProgram pokaże nam gotowy dokument inwentaryzacji uwzględniając: ilość produktu, korektę, cenę netto, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto. W podsumowaniu dokumentu pojawią się wartości kwotowe podliczonego magazynu. 

Powyższy obraz celowo  pokazuje przykład ze stanami ujemnymi niektórych produktów, żeby zwrócić uwagę na opcje możliwości sprzedawania towaru, którego nie ma w magazynach co znaczy, że wystawiliśmy więcej dokumentów WZ niż dokumentów PZ dla danego produktu (dzieje się tak w momencie jeżeli nie zaznaczymy opcji "Nie pozwalaj sprzedawać produktów, których nie ma w magazynie" znajdującej się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny).

Uwaga!!! Nawet gdy w momencie wykonywania inwentaryzacji okaże się, że nie do wszystkich faktur sprzedażowych zostały uprzednio wystawione dokumenty magazynowe, Fakturownia asekuracyjne uwzględni ilości produktu, które zostały sprzedane bez dokumentów magazynowych, podczas zliczania stanu magazynu. 
Takie działanie systemu jest spowodowane dostosowaniem do przebiegu procesu transakcji kupna-sprzedaży: sprzedaż udokumentowana fakturą sprzedażową, dla której towar jest fizycznie wydawany, powinna skutkować pomniejszeniem dostępności tego towaru w magazynie. 
 

Co w momencie, gdy mamy też do dyspozycji tzw. "spis produktów z natury", czyli policzony ręcznie stan magazynu dla danych produktów?


W tym momencie możemy wprowadzić do dokumentu inwentaryzacji aktualny stan produktu, edytując go za pomocą przycisku Edytuj

 Pojawi nam się formularz, w którym będzie można zmienić rubrykę ilość, w każdym z produktów. Wprowadzone dane będą widoczne po zapisaniu zmian w rubryce Korekta.

Zapis inwentaryzacji jest traktowany jako zapis tymczasowy. Inwentaryzację można w każdym momencie edytować i nanieść kolejne korekty. 
Przydaje się to w momencie, gdy mamy bardzo dużo produktów w magazynie i w danym momencie ( jednego dnia) nie zdążyliśmy zrobić całego spisu z natury. Możemy wrócić do dokumenty, edytować go i dokończyć pracę. 

Inaczej jest natomiast z opcją ostatecznego zatwierdzenia dokumentu inwentaryzacji. 

Zatwierdzanie inwentaryzacji ( zapis końcowy). 

W systemie dodaliśmy opcję zatwierdzania inwentaryzacji, za pomocą której możemy zapisać ostateczną postać dokumentu, w momencie gdy już upewnimy się, że nie chcemy dokonywać kolejnych poprawek. 

Przycisk dostępny jest w poglądzie tymczasowo zapisanego dokumentu.  Widzimy, że mamy też informacje o aktualnym statusie dokumentu: Dokument inwentaryzacji nie został zatwierdzony! W tym przypadku mamy możliwość ponownych edycji dokumentu i zmiany ilości. 

Po kliknięciu przycisku Zatwierdź inwentaryzację  program rozpocznie jej ostateczny zapis.Po kliknięciu przycisku Gotowe, inwentaryzacja jest już zamknięta. W momencie gdy, chcielibyśmy edytować dokument i nanieść zmiany program pokażę nam komunikat Inwentaryzacja jest zamknięta i zablokuje nam możliwość edycji ilości produktów. 


Przycisk zatwierdzania inwentaryzacji dostępny jest też z poziomu edytowanego dokumentu. Drukowanie dokumentu inwentaryzacji. Dokument inwentaryzacji możemy wydrukować zarówno z cenami zakupu (zak), jak i z cenami sprzedaży. Możliwe jest też ukrycie cen.

Wystarczy skorzystać z menu podręcznego widocznego nad zapisanym dokumentem inwentaryzacji, a dokładniej z opcji Drukuj > Drukuj z cenami sprzedaży/Drukuj z cenami zakupu/Drukuj bez cen

Ważna jest też opcja Druku bez produktów, które mają stany zerowe, gdy dane produkty np. dawno nie były sprzedawane i nie chcemy żeby były ujęte w inwentaryzacji. Może się zdarzyć, że nie mając włączonej opcji Obsługa magazynów, wygenerowaliśmy już kilka faktur, a po włączeniu gospodarki magazynowej chcemy na koniec roku wygenerować inwentaryzację. Co stanie się wtedy z produktami, sprzedanymi na fakturach bez określonego magazynu? 

W momencie generowania inwentaryzacji program zasygnalizuje nam, że nie wszystkie faktury są przypisane do magazynu. Po wybraniu magazynu i kliknięciu przycisku Przypisz magazyn program pozwoli wykonać na nowo dokument inwentaryzacji. 

Zerowe ilości na podsumowaniu magazynowym przy dokumencie Inwentaryzacji. 

Gdy tworzone jest zestawienie dokumentów magazynowych w zakładce Magazyny > Dokumenty magazynowe, może się zdarzyć, że przy dokumencie inwentaryzacji ilościowej pojawiają się zera w kolumnach ilość i wartość. Nie są to wartości tego co inwentaryzacja zliczyła na magazynie np. na koniec roku. Zera sygnalizują nam, że nie było żadnych zmian wprowadzanych przez nas przy generowaniu tej inwentaryzacji. Czyli nie było ponownej edycji inwentaryzacji i wykonywania spisu z natury. Gdybyśmy zrobili spis z natury do danej inwentaryzacji i zmienili ilość produktów, zamiast zer pojawiłyby się konkretne wartości. 

Powyższa inwentaryzacja jest inwentaryzacją ilościową magazynu, ceny sprzedaży, czy zakupu na tą inwentaryzację pobierają się z karty produktu, a nie z dokumentów magazynowych. 
Do inwentaryzacji kosztowej w programie służy raport o nazwie "Inwentaryzacja kosztowa". 

 
 
 

Wypróbuj w FakturowniPowrót


Komentarze

Avatar sugester medium
anonim
proszę o info jakie ceny - tj. brutto czy netto stosować do wyliczenia przy inwentaryzacji materiałów biurowych i środków czystości

2019-01-16 11:49

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
niestety nikt z operatorów nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż dotyczy ono zagadnienia księgowego i sposobu rozliczeń danej firmy. Proszę spytać o poradę doradcy księgowego lub osoby zajmującej się księgowanie w Pana/ Pani firmie.
Inwentaryzację w systemie można wykonać w sposób wskazany powyżej.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-01-16 12:54

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
marse
Jeśli jesteś vatowcem to netto

2019-01-18 22:38

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Grzegorz Iwaniczko
witam
Chcę zrobić inwentaryzację i nie mam opcji "dalej" mam tylko opcję zapisz a postępuję zgodnie z instrukcją powyżej. dlaczego nie widzę tej opcji?

2019-11-13 08:24

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
przepraszamy za kłopot. Przycisk "Dalej" został zastąpiony przyciskiem " Zapisz".
Instrukcja została zaktualizowana.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-11-13 08:38

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Justyna
Jak wyzerować stan żeby wprowadzić na nowo produkty od nowego roku?

2020-03-08 20:56

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę skorzystać z powyższej opcji tworzenia inwentaryzacji produktów w magazynie, a dokładnie z funkcji ręcznego skorygowania ilości czyli "Spisu z natury".
Po zatwierdzeniu spisu z natury program przyjmie stany magazynowe na dany dzień i od tego momentu będzie można budować aktualizować magazyn zgodnie z zakupionym i sprzedawanym towarem.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-03-10 09:18

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Mariusz Kowalczyk
Dzień dobry
produkt w ilości 5 szt. zakupiony w różnych cenach na inwentaryzacji uwzględniony jest w jednej wprowadzonej do karty produktu jako cena zakupu.
Jak zrobić aby w arkuszu spisu z natury były uwzględnione faktyczne ceny zakupu takie jakie widnieją na fakturach zakupu?
Pozdrawiam

2020-03-13 19:38

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
obecnie nie ma takiej możliwości. Inwentaryzacja (dokument magazynowy) podaje tylko ceny zakupu. Polecam jednak skorzystanie z raportu inwentaryzacja kosztowa: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.
Pokazuje ona ilości produktów pozostałe na danych PZ wraz z ich faktyczną ceną zakupu.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-03-16 13:10

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
anonim
witam
Nie mogę wygenerować inwentaryzacji, pojawia sie informacja " Musisz uzupełnić dokumenty magazynowe we wszystkich fakturach.

2020-10-13 17:24

Zgłoś naruszenie zasad

jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękujemy za wiadomość. W celu wygenerowania dokumentu inwentaryzacji bez wyświetlenia przez system powyższego komunikatu proszę podczas tworzenia dokumentu odznaczyć pole ,,Dokładne ceny zakupu" .

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

2020-10-14 09:17

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Michał
podczas inwentaryzacji jeżeli jest np niższa wartość produktów realnie, niż wg dokumentów księgowych, bo np któraś dostawa okazała się niekompletna, towar został uszkodzony podczas produkcji itp w jaki sposób można go usunąć z magazynu? Czy fakturowania obsługuje dokumenty rozchód wewnętrzny?

2020-10-20 01:38

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
do takich procedur magazynowych należy użyć dokumentu RW (rozchód wewnętrzny): https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-10-20 12:19

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Krzysztof R
Dzień dobry
Chciałbym dopytać o inwentaryzację.
Tworzę na 31 grudnia inwentaryzację.Przeprowadzamy liczenie z natury i wprowadzam korekty ilości.
Zatwierdzam inwentaryzację.System dokonuje mi aktualizacji danych ilościowych.Natomiast mam problem.Powiedzmy,że miałem magazyn na 10 tys w którym było 100 towarów i teraz brakuje mi 2 .System mi przez korektę poprawi na 98.Tylko,że jak widzę z wpisu powyżej nie generuje z automatu dokumentu RW.
Sprawdziłem na przykładzie tak jest.Na dokumencie inwentaryzacji mam -2.Teraz aby uzgodnić wartość magazynu i ująć braki czy nadwyżki mam zrobić RW lub PW ,tye,że wtedy pojawi sie znowu -2
Tak wynika z wpisu powyżej.
Widzę,że zatwierdzenie inwentaryzacji nie powoduje tworzenia z automatu dokumentów rozchodowych.Czy jest wyjście z tej sytuacji?Dziekuję za odpwiedź

2021-01-18 14:20

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
zgadza się zatwierdzenie inwentaryzacji nie powoduje dodanie dokumentów magazynowych wejściowych np.RW lub wejsciowych np. PW z liczbą skorygowanych ilości, gdyż dokument INW jest dokumentem magazynowym.
Takim multidokumentem, Czyli wszystkie RW i PW wynikające z korekty po zatwierdzeniu dodawałby się od razu. Gdy dokument INW wskazuje, że spis z natury wprowadzić korektę na plus, to w historii danego produktu będzie widoczną INW z dodatnią ilością tego produkty.
Gdy z korekty po zatwierdzeniu inwentaryzacji wychodzi, że stan magazynowy produktu musi być ujęty, to w historii produktu pojawi się INW z dana liczbą odejmująca stan produktu.
Oczywiście powyższe zmiany magazynowe dla produktów dzieją się w dacie wystawienia Inwentaryzacji.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-01-19 13:57

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
p1t3r05
Bardzo przydała by się kolumna kod produktu aby jednoznacznie móc zidentyfikować produkt.

2021-02-13 15:45

Zgłoś naruszenie zasad

lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
W podglądzie dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać przycisk Drukuj nad dokumentem, a następnie z listy rozwijalnej Pokaż kody produktów.
Na dokumencie wyświetli się dodatkowa kolumna z kodami produktów.


Pozdrawiam,
Łukasz

2021-02-15 13:43

Zgłoś naruszenie zasad

Avatar sugester medium
Heniek
Dzień dobry,

Mam prośbę o podpowiedź co oznacza podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji opcja do zaznaczenia "uwzględnij wydatki", na pierwszy rzut oka nie widzę różnicy, ale zakładam że w jakimś celu ta opcja powstała.

Będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam.

2021-02-22 10:51

Zgłoś naruszenie zasad

piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeżeli w systemie mamy dokumenty kosztowe, z towarem, który ma wliczać się do Inwentaryzacji, ale do tych dokumentów nie zostały stworzone dokumenty magazynowe to zaznaczając opcję "uwzględnij wydatki" program bierze pod uwagę ilości produktów z faktur.
Oczywiście najlepiej, żeby do takich faktur były dodane dokumenty magazynowe.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-22 15:57

Zgłoś naruszenie zasad

Dodaj komentarz