Inwentaryzacja produktów w magazynie

Utworzono: 2013-10-15
Ostatnia aktualizacja: 2024-04-22
Liczba odwiedzin posta: 30704

W Fakturowni można wystawić dokument "Inwentaryzacja" (remanent), który automatycznie zlicza aktualne stany magazynu. Pozwala on też skorygować stan magazynu do tzw. "spisu z natury". 


Aby wystawić dokument inwentaryzacji należy wejść w zakładkę  Magazyn > Dokumenty magazynowe > Nowy dokument i w rodzaju wybrać Inwentaryzacja.

inwentaryzacja cz

W  rubryce Magazyn na formatce dokumentu inwentaryzacji, określamy dla jakiego magazynu będziemy wykonywać spis towarów.

W rubryce Waluta określamy walutę produktów, które mają być brane pod uwagę z danego magazynu, podczas inwentaryzacji. 

Rubryka Data wystawienia określa datę graniczną do jakiego momentu chcemy zliczyć stan magazynowy danego magazynu, od początku aktywacji tego magazynu. 
Ważna jest też możliwość zaznaczenia okna Nie uwzględniaj nieaktywnych produktów. Pozwala ona ominąć w dokumencie inwentaryzacji produkty usunięte, które mają status produktów nieaktywnych. Więcej informacji o produktach nieaktywnych znajduje się tutaj. 

Po kliknięciu przycisku Zapisz , program rozpoczyna zliczanie stanów i generowane dokumentu inwentaryzacji. 
 
inw 3 pasek generowania

Po wykonaniu przez system całej operacji należy kliknąć przycisk Gotowe

inw 4 celowe minusy

Program pokaże nam gotowy dokument inwentaryzacji uwzględniając: ilość produktu, korektę, cenę netto, wartość netto, podatek VAT, wartość brutto. W podsumowaniu dokumentu pojawią się wartości kwotowe podliczonego magazynu. 

Powyższy obraz celowo  pokazuje przykład ze stanami ujemnymi niektórych produktów, żeby zwrócić uwagę na opcje możliwości sprzedawania towaru, którego nie ma w magazynach co znaczy, że wystawiliśmy więcej dokumentów WZ niż dokumentów PZ dla danego produktu (dzieje się tak w momencie jeżeli nie zaznaczymy opcji "Nie pozwalaj sprzedawać produktów, których nie ma w magazynie" znajdującej się w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Magazyny).

Uwaga!!! Nawet gdy w momencie wykonywania inwentaryzacji okaże się, że nie do wszystkich faktur sprzedażowych zostały uprzednio wystawione dokumenty magazynowe, Fakturownia asekuracyjne uwzględni ilości produktu, które zostały sprzedane bez dokumentów magazynowych, podczas zliczania stanu magazynu. 
Takie działanie systemu jest spowodowane dostosowaniem do przebiegu procesu transakcji kupna-sprzedaży: sprzedaż udokumentowana fakturą sprzedażową, dla której towar jest fizycznie wydawany, powinna skutkować pomniejszeniem dostępności tego towaru w magazynie. 
 

Co w momencie, gdy mamy też do dyspozycji tzw. "spis produktów z natury", czyli policzony ręcznie stan magazynu dla danych produktów?


W tym momencie możemy wprowadzić do dokumentu inwentaryzacji aktualny stan produktu, edytując go za pomocą przycisku Edytuj

 Pojawi nam się formularz, w którym będzie można zmienić rubrykę ilość, w każdym z produktów. 

inw 5 korekta

Wprowadzone dane będą widoczne po zapisaniu zmian w rubryce Korekta.

Zapis inwentaryzacji jest traktowany jako zapis tymczasowy. Inwentaryzację można w każdym momencie edytować i nanieść kolejne korekty. 
Przydaje się to w momencie, gdy mamy bardzo dużo produktów w magazynie i w danym momencie ( jednego dnia) nie zdążyliśmy zrobić całego spisu z natury. Możemy wrócić do dokumentu, edytować go i dokończyć pracę. 

Inaczej jest natomiast z opcją ostatecznego zatwierdzenia dokumentu inwentaryzacji. 

Zatwierdzanie inwentaryzacji ( zapis końcowy). 

W systemie dodaliśmy opcję zatwierdzania inwentaryzacji, za pomocą której możemy zapisać ostateczną postać dokumentu, w momencie gdy już upewnimy się, że nie chcemy dokonywać kolejnych poprawek. 

Przycisk dostępny jest w poglądzie tymczasowo zapisanego dokumentu.  

zatwierdzanie inwentaryzacji

Widzimy, że mamy też informacje o aktualnym statusie dokumentu: Dokument inwentaryzacji nie został zatwierdzony! W tym przypadku mamy możliwość ponownych edycji dokumentu i zmiany ilości. 

Po kliknięciu przycisku Zatwierdź inwentaryzację  program rozpocznie jej ostateczny zapis.

zatwierdz gotowe

Po kliknięciu przycisku Gotowe, inwentaryzacja jest już zamknięta. W momencie gdy, chcielibyśmy edytować dokument i nanieść zmiany program pokażę nam komunikat Inwentaryzacja jest zamknięta i zablokuje nam możliwość edycji ilości produktów. 

inwentaryzacja zamknięta
Przycisk zatwierdzania inwentaryzacji dostępny jest też z poziomu edytowanego dokumentu. 
zatwierdzanie inwentaryzacji edycja

Dodatkowym przyciskiem wyboru przy opcji zatwierdzania inwentaryzacji jest wybór Przelicz inwentaryzację ponownie. Powoduje on przeliczanie systemowe inwentaryzacji ponownie, w momencie gdy po stworzeniu inwentaryzacji (ale przed zatwierdzeniem) dodaliśmy w międzyczasie dokument magazynowy w zakresie dat wchodzących w daną inwentaryzacje. 

UWAGA! Nie należy używać przycisku "Przelicz inwentaryzacje ponownie" w momencie gdy nanieśliśmy zmiany ręczne w ilości produktów w jeszcze niezatwierdzonej inwentaryzacji. Użycie przycisku spowoduje skasowanie danych Użytkownika i powrócenie do automatycznych przeliczeń systemowych. Drukowanie dokumentu inwentaryzacji. 

inw 6 rubr korekta

Dokument inwentaryzacji możemy wydrukować zarówno z cenami zakupu (zak), jak i z cenami sprzedaży. Możliwe jest też ukrycie cen.

Wystarczy skorzystać z menu podręcznego widocznego nad zapisanym dokumentem inwentaryzacji, a dokładniej z opcji Drukuj > Drukuj z cenami sprzedaży/Drukuj z cenami zakupu/Drukuj bez cen

Ważna jest też opcja Druku bez produktów, które mają stany zerowe, gdy dane produkty np. dawno nie były sprzedawane i nie chcemy żeby były ujęte w inwentaryzacji. 

inw 7 drukuj

Może się zdarzyć, że nie mając włączonej opcji Obsługa magazynów, wygenerowaliśmy już kilka faktur, a po włączeniu gospodarki magazynowej chcemy na koniec roku wygenerować inwentaryzację. Co stanie się wtedy z produktami, sprzedanymi na fakturach bez określonego magazynu? 

W momencie generowania inwentaryzacji program zasygnalizuje nam, że nie wszystkie faktury są przypisane do magazynu. 

inw8 blokada

Po wybraniu magazynu i kliknięciu przycisku Przypisz magazyn program pozwoli wykonać na nowo dokument inwentaryzacji. 

Zerowe ilości na podsumowaniu magazynowym przy dokumencie Inwentaryzacji. 

Gdy tworzone jest zestawienie dokumentów magazynowych w zakładce Magazyny > Dokumenty magazynowe, może się zdarzyć, że przy dokumencie inwentaryzacji ilościowej pojawiają się zera w kolumnach ilość i wartość. 

inwentaryzacja ilosciowa zmiana ilości

Nie są to wartości tego co inwentaryzacja zliczyła na magazynie np. na koniec roku. Zera sygnalizują nam, że nie było żadnych zmian wprowadzanych przez nas przy generowaniu tej inwentaryzacji. Czyli nie było ponownej edycji inwentaryzacji i wykonywania spisu z natury. Gdybyśmy zrobili spis z natury do danej inwentaryzacji i zmienili ilość produktów, zamiast zer pojawiłyby się konkretne wartości. 

Powyższa inwentaryzacja jest inwentaryzacją ilościową magazynu, ceny sprzedaży, czy zakupu na tą inwentaryzację pobierają się z karty produktu, a nie z dokumentów magazynowych. 
Do inwentaryzacji kosztowej w programie służy raport o nazwie "Inwentaryzacja kosztowa". 

 
 
 

Wypróbuj w FakturowniPowrót


Komentarze

Avatar sugester medium
anonim
proszę o info jakie ceny - tj. brutto czy netto stosować do wyliczenia przy inwentaryzacji materiałów biurowych i środków czystości

2019-01-16 11:49


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam,
niestety nikt z operatorów nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż dotyczy ono zagadnienia księgowego i sposobu rozliczeń danej firmy. Proszę spytać o poradę doradcy księgowego lub osoby zajmującej się księgowanie w Pana/ Pani firmie.
Inwentaryzację w systemie można wykonać w sposób wskazany powyżej.
Pozdrawiam,
Piotr

2019-01-16 12:54


Avatar sugester medium
marse
Jeśli jesteś vatowcem to netto

2019-01-18 22:38


Avatar sugester medium
Justyna
Jak wyzerować stan żeby wprowadzić na nowo produkty od nowego roku?

2020-03-08 20:56


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę skorzystać z powyższej opcji tworzenia inwentaryzacji produktów w magazynie, a dokładnie z funkcji ręcznego skorygowania ilości czyli "Spisu z natury".
Po zatwierdzeniu spisu z natury program przyjmie stany magazynowe na dany dzień i od tego momentu będzie można budować aktualizować magazyn zgodnie z zakupionym i sprzedawanym towarem.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-03-10 09:18


Avatar sugester medium
Mariusz Kowalczyk
Dzień dobry
produkt w ilości 5 szt. zakupiony w różnych cenach na inwentaryzacji uwzględniony jest w jednej wprowadzonej do karty produktu jako cena zakupu.
Jak zrobić aby w arkuszu spisu z natury były uwzględnione faktyczne ceny zakupu takie jakie widnieją na fakturach zakupu?
Pozdrawiam

2020-03-13 19:38


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Witam serdecznie,
obecnie nie ma takiej możliwości. Inwentaryzacja (dokument magazynowy) podaje tylko ceny zakupu. Polecam jednak skorzystanie z raportu inwentaryzacja kosztowa: https://pomoc.fakturownia.pl/5559664-Inwentaryzacja-kosztowa-magazynu.
Pokazuje ona ilości produktów pozostałe na danych PZ wraz z ich faktyczną ceną zakupu.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-03-16 13:10


Avatar sugester medium
anonim
witam
Nie mogę wygenerować inwentaryzacji, pojawia sie informacja " Musisz uzupełnić dokumenty magazynowe we wszystkich fakturach.

2020-10-13 17:24


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękujemy za wiadomość. W celu wygenerowania dokumentu inwentaryzacji bez wyświetlenia przez system powyższego komunikatu proszę podczas tworzenia dokumentu odznaczyć pole ,,Dokładne ceny zakupu" .

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

2020-10-14 09:17


Avatar sugester medium
Michał
podczas inwentaryzacji jeżeli jest np niższa wartość produktów realnie, niż wg dokumentów księgowych, bo np któraś dostawa okazała się niekompletna, towar został uszkodzony podczas produkcji itp w jaki sposób można go usunąć z magazynu? Czy fakturowania obsługuje dokumenty rozchód wewnętrzny?

2020-10-20 01:38


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
do takich procedur magazynowych należy użyć dokumentu RW (rozchód wewnętrzny): https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.
Pozdrawiam,
Piotr

2020-10-20 12:19


Avatar sugester medium
Krzysztof R
Dzień dobry
Chciałbym dopytać o inwentaryzację.
Tworzę na 31 grudnia inwentaryzację.Przeprowadzamy liczenie z natury i wprowadzam korekty ilości.
Zatwierdzam inwentaryzację.System dokonuje mi aktualizacji danych ilościowych.Natomiast mam problem.Powiedzmy,że miałem magazyn na 10 tys w którym było 100 towarów i teraz brakuje mi 2 .System mi przez korektę poprawi na 98.Tylko,że jak widzę z wpisu powyżej nie generuje z automatu dokumentu RW.
Sprawdziłem na przykładzie tak jest.Na dokumencie inwentaryzacji mam -2.Teraz aby uzgodnić wartość magazynu i ująć braki czy nadwyżki mam zrobić RW lub PW ,tye,że wtedy pojawi sie znowu -2
Tak wynika z wpisu powyżej.
Widzę,że zatwierdzenie inwentaryzacji nie powoduje tworzenia z automatu dokumentów rozchodowych.Czy jest wyjście z tej sytuacji?Dziekuję za odpwiedź

2021-01-18 14:20


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
zgadza się zatwierdzenie inwentaryzacji nie powoduje dodanie dokumentów magazynowych wejściowych np.RW lub wejsciowych np. PW z liczbą skorygowanych ilości, gdyż dokument INW jest dokumentem magazynowym.
Takim multidokumentem, Czyli wszystkie RW i PW wynikające z korekty po zatwierdzeniu dodawałby się od razu. Gdy dokument INW wskazuje, że spis z natury wprowadzić korektę na plus, to w historii danego produktu będzie widoczną INW z dodatnią ilością tego produkty.
Gdy z korekty po zatwierdzeniu inwentaryzacji wychodzi, że stan magazynowy produktu musi być ujęty, to w historii produktu pojawi się INW z dana liczbą odejmująca stan produktu.
Oczywiście powyższe zmiany magazynowe dla produktów dzieją się w dacie wystawienia Inwentaryzacji.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-01-19 13:57


Avatar sugester medium
p1t3r05
Bardzo przydała by się kolumna kod produktu aby jednoznacznie móc zidentyfikować produkt.

2021-02-13 15:45


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
W podglądzie dokumentu inwentaryzacji proszę wybrać przycisk Drukuj nad dokumentem, a następnie z listy rozwijalnej Pokaż kody produktów.
Na dokumencie wyświetli się dodatkowa kolumna z kodami produktów.


Pozdrawiam,
Łukasz

2021-02-15 13:43


Avatar sugester medium
Heniek
Dzień dobry,

Mam prośbę o podpowiedź co oznacza podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji opcja do zaznaczenia "uwzględnij wydatki", na pierwszy rzut oka nie widzę różnicy, ale zakładam że w jakimś celu ta opcja powstała.

Będę wdzięczny za pomoc.

Pozdrawiam.

2021-02-22 10:51


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
jeżeli w systemie mamy dokumenty kosztowe, z towarem, który ma wliczać się do Inwentaryzacji, ale do tych dokumentów nie zostały stworzone dokumenty magazynowe to zaznaczając opcję "uwzględnij wydatki" program bierze pod uwagę ilości produktów z faktur.
Oczywiście najlepiej, żeby do takich faktur były dodane dokumenty magazynowe.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-02-22 15:57


Avatar sugester medium
iwona
czy mozna robic inwentaryzacje za pomoca czytnika kodow kreskowych?

2021-06-02 11:15


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
Nie - inwentaryzacja jest generowana na podstawie dokumentów magazynowych wprowadzonych do systemu.
W systemie nie mamy możliwości podłączenia specjalnego urządzania czytnika, który samodzielnie koryguje stany po zeskanowaniu.
Spis z natury można wykonać ręcznie edytując dokument inwentaryzacji.

​​​​​​​
Pozdrawiam,
Łukasz

2021-06-07 09:12


Avatar sugester medium
Robert
Jak wykonać spis z natury (zerowy) przy zakładaniu działalności? Nie mam żadnych produktów

2021-08-15 21:59


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
bez dodania/zaimportowania produktów do magazynu oraz ruchów magazynowych na tych produktach lub chociażby wystawienia faktur / importu faktur z tymi produktami do systemu system nie stworzy poprawnej inwentaryzacji.
Po samym zaimportowaniu/ wpisaniu produktów system stworzy pusty dokument Inwentaryzacji (bez danych), co nie będzie odpowiednie.
Dopiero po zaimportowaniu faktur z poprzedniego np. z poprzedniego roku z tymi produktami i stworzeniu inwentaryzacji program pokaże wartości ujemne na magazynie.
Od tego momentu będzie można wyzerować stany magazynowe za pomocą spisu z natury w danej inwentaryzacji. Co jest opisane w powyższej instrukcji.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-08-16 15:34


Avatar sugester medium
Sebastian
@piotr.wajs Trochę tego nie rozumiem. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest do sporządzenia spisu z natury – nawet, jeśli jest on zerowy. Informację o spisie z natury, którego wartość jest zerowa, także należy uwzględnić w KPiR (pierwszy wpis do książki). Jako nievatowiec nie mam obowiązku prowadzenia magazynu. Jak więc będą nievatowcem mam w Państwa systemie przeprowadzić zerowy spis z natury na start działalności gospodarczej tak by pojawił się on w KPiR jako pierwszy wpis do książki?
Pozdrawiam
Sebastian

2021-11-20 19:33


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzien dobry,
dziękuję za kontakt.
Na ten moment do wygenerowanego spisu z natury nie dodaje się automatycznie wpis do KPiR z wartością magazynu z końca roku (pierwszy wpis do książki).
Taki wpis można zastąpić ręcznym dodanie dokumentu dowód wewnętrzny po stronie przychodów: https://pomoc.fakturownia.pl/3019707-Dowod-wewnetrzny z wpisaniem wartości magazynu z końca roku.
Planujemy aktualizacje KPiR w tym zakresie z początkiem następnego roku kalendarzowego.
Pozdrawiam,
Piotr

2021-11-24 17:06


Avatar sugester medium
Wiola
Dzień dobry,
Co oznacza możliwość zaznaczenia punktu: "Nie rozbijaj pozycji po cenach zakupu zgodnie z FIFO" przy tworzeniu dokumentu INW? Dziękuję i pozdrawiam

2022-01-10 15:16


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
przy zaznaczeniu tej opcji towar na dokumencie inwentaryzacji będzie się wyświetlał tyle razy, ile było różnic w cenach zakupu przy przyjmowaniu go na magazyn. Jeśli funkcja będzie odznaczona to towar pojawi się jako jedna pozycja na liście.


Pozdrawiam,
Łukasz

2022-01-10 15:23


Avatar sugester medium
anonim
Dziękuję Panie Łukaszu, czy nie powinno być odwrotnie? czyli przy zaznaczeniu tej opcji system mi "nie rozbije" a jeśli jej nie zaznaczę to pokażą się różnice w cenach zakupu?
I drugie pytanie jeśli towar będzie jako jedna pozycja to jaką cenę zakupu pobierze system? ostatnią czy może średnią?

2022-01-10 15:41


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Tak, zaznaczenie opcji "Nie rozbijaj pozycji po cenach zakupu zgodnie z FIFO" spowoduje utworzenie jednej pozycji na dany towar z uśrednioną ceną zakupu z karty produktu. Pozdrawiam, Łukasz

2022-01-10 16:30


Avatar sugester medium
anonim
W programie mam utworzone dwa magazyny na inne Nipy (inne formy).
Gdy robię inwentaryzację z w firmy A wybieram Magazyn 1 i wszystko jest ok - wpisują się poprawne dane odbiorcy . Jednak jak chce zrobić inwentaryzację drugiego magazynu z danymi firmy B to na początku wstawiają się poprawne dane odbiorcy, ale po zapisaniu inwentaryzacji, automatem zmieniają mi się dane odbiorcy na firmę A. Takie tez dane widnieją na wydruku. Proszę o poradę jak zmienić aby na inwentaryzacji magazynu B pojawiały się dane firmy B, nie A

2022-03-01 12:53


Kacper_Seta
Kacper_Seta
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl, podając adres e-mail, na który założone jest konto oraz zrzuty ekranu funkcji wprowadzanych przy tworzeniu inwentaryzacji oraz wygenerowanej inwentaryzacji w systemie.

Na swoim koncie nie jestem w stanie odtworzyć problemu - wprowadzone dane ręcznie w polu Odbiorca podczas tworzenia inwentaryzacji są widoczne po jej wygenerowaniu oraz zatwierdzeniu.

Pozdrawiam
Kacper

2022-03-02 15:30


Avatar sugester medium
PrzyszłyKlient
Rozważam przejście z innego programu księgowego na Fakturownię, lecz widzę tu pewne nielogiczne założenia.
Jak wprowadzić remanent/ spis z natury? Obecnie chodziło by o początkowy. Zaznaczam, że nie interesuje mnie w ogóle Magazyn, nie mam takiego profilu działalności. Mam ręcznie spisany stan i chodzi o wprowadzenie pozycji remanent z kwotą.

2022-03-02 19:31


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

Zgodnie z instrukcją w artykule spis z natury można nanieść na już wykonaną inwentaryzację w systemie. Należy wówczas wybrać przycisk edytuj i skorygować dane ilościowe na produktach.
Aby wykonać inwentaryzację produkty muszą znajdować się w naszym systemie. Można je dodać ręcznie poprzez dodawanie produktów z sekcji Produktów, wprowadzając WZ lub fakturę Wydatkową z włączoną opcją automatycznego tworzenia dokumentów WZ, tworząc fakturę przychodową lub poprzez import produktów z pliku.

Poniżej wklejam instrukcję jak zaimportować produkty z pliku:
https://pomoc.fakturownia.pl/145317-Import-klientow-lub-produktow-z-plikow-EXCEL-do-fakturowni

a także spis artykułów poświęconych Produktom w systemie:
https://pomoc.fakturownia.pl/Program-magazynowy-Produkty

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

2022-03-03 10:39


Avatar sugester medium
PrzyszłyKlient
Czyli rozumiem, że nie ma innej możliwości?
Ale ja nie chcę dodawać teraz żadnych produktów itp. a tym bardziej prowadzić Magazynu, tak jak napisałem wyżej nie prowadzę tego typu działalności. Chcę po prostu wprowadzić SPIS Z NATURY jako remanent początkowy. Przykład: Prowadzę autodetailing. Z zeszłego roku zostało mi 15 padów do polerowania i 5 past polerskich, 12 kosmetyków chemii motoryzacyjnej, 20 ściereczek... To nie są produkty handlowe, tylko użytkowe, których nie zużyłem. I jak to zrobić w Planie Start w Fakturownii, gdyż ten Plan spełnił by moje potrzeby?

2022-03-03 12:52


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

Dokument Inwentaryzacji a co za tym idzie spis z natury jest dostępny po włączeniu obsługi magazynów. Opcja magazynów jest dostępna od planu Standard.
W planie Start można ręcznie edytować produkty i wprowadzić w nich Dostępną ilość.

Jeśli nie o to Państwu chodzi, proszę o przesłanie zgłoszenia na info@fakturownia.pl z doprecyzowaniem, co rozumieją Państwo przez "spis z natury" i gdzie miałby być wprowadzony, można załączyć zrzut ekranu w celu lepszego zobrazowania zgłoszenia.

Pozdrawiam, Tomasz

2022-03-03 16:57


Avatar sugester medium
anonim
W nawiązaniu do problemu, "W programie mam utworzone dwa magazyny na inne Nipy (inne formy). .."
Przy pierwszym kroku wprowadziłam ręcznie dane i faktycznie teraz już po wygenerowaniu mam poprawne dane . Dziękuję za pomoc :)

2022-03-04 10:18


tomaszs
tomaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

Dziękuję za odpowiedź, jednocześnie cieszę się, że udało się rozwiązać problem.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam, Tomasz

2022-03-04 13:25


Avatar sugester medium
Magda
Dzień dobry,
Dlaczego podczas inwentaryzacji nie wyświetlają się tylko ilości produktów w magazynie mam taki problem że na inwentaryzacji wyświetla się np.
1.Produkt jeden +6 (jest to faktyczny stan który został dodany)
2. Ten sam produkt -5 ( taka ilość została sprzedana i udokumentowana na fakturze sprzedaży)
Czy tak ma być?
Dodam że do żadnej faktury nie robiłam wz ponieważ stany automatycznie mi się zmniejszały
Bardzo proszę o poradę.
Pozdrawiam

2022-07-20 23:11


piotr.wajs
piotr.wajs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękuję za kontakt. W celu analizy dokumentu inwentaryzacji proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej oraz wskazanie adresu e-mail konta, na którym zostało ono założone: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-.
Pozdrawiam,
Piotr

2022-07-21 08:29


Avatar sugester medium
Maciej
Schowek02
Dzień dobry,
Po zatwierdzeniu inwentaryzacji, mimo komunikatu, że nie jest możliwa już do edycji (tak samo tutaj Państwo piszą) - dalej się da edytować dowolne liczby produktów i zapisywać już zatwierdzoną inwentaryzację. To dość poważny błąd.

2023-01-11 09:39


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuje za przesłanie wiadomości. Proszę o podanie adresu mailowego konta, którego zgłoszenie dotyczy oraz numeru dokumentu inwentaryzacji.

Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z linkiem do bazy wiedzy przesłanym poniżej.

Link do bazy wiedzy :https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-

2023-01-17 16:57


Avatar sugester medium
Marek Szulc
Dlaczego po ostatecznym zatwierdzeniu inwentaryzacji, stany magazynowe nie są zgodne z inwentaryzacją zarówno w ilościach jak i asortymencie. Co należy zrobić, aby uzyskać stany zgodne z inwentaryzacją?

2023-01-22 19:03


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres info@fakturownia.pl z przykładem zatwierdzonej inwentaryzacji, która nie uwzględniła zmian z dokumentu.
W korespondencji proszę wskazać adres mailowy, na którym jest zarejestrowane konto w systemie. Po analizie udzielimy odpowiedzi.

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

2023-01-23 13:42


Avatar sugester medium
Patrycja
Dzień dobry, Czy zatwierdzony dokument Inwentaryzacja generuje automatycznie odpowiednie wpisy w KPiR ?

2023-01-30 13:44


nataliak
nataliak
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
zatwierdzony dokument Inwentaryzacji nie generuje automatycznych wpisów w KPiR.

Mamy w planach wprowadzenie takiej funkcji, natomiast na ten moment nie jestem w stanie podać dokładnej daty.
Pozdrawiam.

2023-01-30 13:56


Avatar sugester medium
Adrian
Dzień dobry,

Czy możliwe jest edytowanie/tworzenie dokumentu inwentaryzacji za pomocą API?

Pozdrawiam
Adrian

2023-05-19 15:51


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuje za przesłane pytanie, w naszej dokumentacji API https://github.com/fakturownia/api nie ma informacji o takiej możliwości.

Pytanie zostało skierowane do naszego działu programistów.


2023-05-19 16:37


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź po konsultacji z działem programistów.

Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu magazynowego inwentaryzacji za pomocą API.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

2023-05-23 15:26


Avatar sugester medium
Renata
Dzień dobry,
czy jest możliwość eksportu pliku z inwentaryzacją do exela?

2023-08-08 14:38


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

tak, jest taka możliwość z podglądu utworzonego dokumentu inwentaryzacji proszę skorzystać z funkcji Eksportuj do xls.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

2023-08-08 14:48


Avatar sugester medium
Renata
A czy inwentaryzacja musi być zatwierdzona, bo na etapie bez potwierdzenia nie widzę opcji eksportu do arkusza kalkulacyjnego.

2023-08-08 14:56


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dziękuje za odpowiedź. Jeżeli wspomniana funkcja z podglądu dokumentu inwentaryzacji nie jest widoczna proszę o skorzystanie z funkcji eksportu dostępnej z listy dokumentów magazynowych. Po zaznaczeniu dokumentu inwentaryzacji na liście dokumentów proszę skorzystać z symbolu koła zębatego w górnym prawym rogu > Eksport do xls (z pozycjami)

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

2023-08-08 15:07


Avatar sugester medium
Monika
Dzień dobry,

Chciałabym zapytać czy po uzupełnieniu daty inwentaryzacji pokażą się stany magazynowe zgodne z tą datą?
Po inwentaryzacji (fizycznej) były wprowadzane produkty do magazynu dokumentami PZ, a chciałabym żeby na arkuszu inwentaryzacji były stany magazynowe z dnia przeprowadzenia inwentaryzacji.

Pozdrawiam,
Monika

2024-01-18 14:41


jarek
jarek
Odpowiedź główna   Dzień dobry,

dziękuje za wiadomość. Tak system przy generowaniu inwentaryzacji ujmie dodane produkty dokumentem PZ o ile są przed datą albo w dacie generowania inwentaryzacji.

W przypadku dodatkowych pytań, pozostaje do dyspozycji.

2024-01-19 09:09


Avatar sugester medium
Michał
Dzień dobry,
Sugeruję aby w arkuszu inwentaryzacji dodać kolumnę kod produktu / kod ean Ponieważ wyszukiwanie po samej nazwie jest mocno uciążliwe i można się pomylić

2024-04-21 13:45


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry.
na zapisanym dokumencie inwentaryzacji kody produktów można wyświetlić. Wystarczy w podglądzie wybrać przycisk Drukuj > Pokaż kody produktów.
Warunek karty produktowe muszą mieć uzupełnione przedmiotowe pole.
Instrukcja z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/23030930-Kody-produktu-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

2024-04-22 09:15


Dodaj komentarz