Własne role - dostęp do faktur cyklicznych

Utworzono: 2023-11-07
Ostatnia aktualizacja: 2023-11-07
Liczba odwiedzin posta: 330

W ramach systemu masz możliwość przypisywania określonych ról do użytkowników, którzy mają dostęp do konta. Program umożliwia tworzenie własnych ról, które dają Ci kontrolę nad opcjami dostępnymi dla danego użytkownika. Z tego artykułu dowiesz się, jak tworząc własną rolę nadać dostęp do faktur cyklicznych oraz jakie możliwości daje to uprawnienie.


Własne role - dostęp do faktur cyklicznych


Aby w ramach uprawnień dać dostęp do faktur cyklicznych:
.
  1. przejdź do zakładki Ustawienia > Użytkownicy i na panelu z lewej strony wybierz Role


  2. w następnym kroku skorzystaj z przycisku Dodaj nową rolę


  3. uzupełnij rubrykę Nazwa roli,
  4. w sekcji Uprawnienia zaznacz checkboxy przy tych opcjach, do których użytkownik ma mieć dostęp,
  5. aby nadać dostęp do faktur cyklicznych zaznacz checkbox przy opcji Faktury cykliczne


  6. zatwierdź utworzenie nowej roli klikając Zapisz na dole strony i przypisz rolę do wybranego adresu e-mail. 

Osoba posiadająca dostęp do zakładki faktury cykliczne będzie miała możliwość podglądu istniejących cykli faktur oraz tworzenia nowych cykli a także ich edycji oraz usuwania. Istotne jest, aby ten sam użytkownik miał dostęp do zakładki przychody. Dostęp do powyższych funkcji nie oznacza możliwości wykonywania jakichkolwiek aktywności względem wystawionych faktur cyklicznych, o ile nie zostaną przyznane dodatkowe uprawnienia dotyczące faktur.


Sprawdź również: 


Powrót


Dodaj komentarz