Faktura zaliczkowa i faktura końcowa

Utworzono: 2011-12-29
Ostatnia aktualizacja: 2023-10-11
Liczba odwiedzin posta: 11847

Fakturownia pozwala wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe, które są przydatne na przykład do rozliczania transakcji, za które należność otrzymujesz w ratach lub jeśli potrzebujesz pobrać od kontrahenta zaliczkę na poczet wykonywanej usługi. Z tego wpisu dowiesz się, jak aktywować i tworzyć ten typ dokumentu w ramach swojego konta. 
 

Faktura zaliczkowa i końcowa jak aktywować


Aby móc wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe:

  1. aktywuj ten typ dokumentu w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Jakie dokumenty wystawiać
  2. zaznacz checkbox obok opcji Zaliczkowe i Końcowe i zapisz zmiany; 


  3. po zapisaniu pojawi się możliwość wystawiania tego typu dokumentów po przejściu do zakładki Przychody > Faktury zaliczkowe lub Faktury końcowe, a następnie skorzystaniu z przycisku Dodaj

 

Ważne: Jeśli korzystasz z raportów Fakturowni oraz plików np. JPK_V7, przed wystawieniem faktury zaliczkowej utwórz Zamówienie. Z widoku Zamówienia w menu na górze wybierz Więcej opcji > Wystaw zaliczkową. Pojawi się okno, w którym należy podać kwotę otrzymanej zaliczki. System automatycznie wypełni szablon dokumentu. Możesz utworzyć jedną lub wiele Faktur Zaliczkowych do jednego Zamówienia. Aby wystawić Fakturę Końcową należy z widoku ostatniej faktury Zaliczkowej wybrać z menu podręcznego Więcej opcji > Wystaw końcową. System automatycznie przeliczy wartość faktury końcowej, odejmując od całości zamówienia dotychczas otrzymane zaliczki.
 

Więcej na ten temat przeczytasz w dedykowanych artykułach: 

Tylko faktury zaliczkowe i końcowe powiązane z zamówieniem w sposób opisany w powyższych artykułach są prawidłowo raportowane w Fakturowni.


Faktura zaliczkowa czym jest i kiedy wystawiać

 

Fakturę zaliczkową wystawiamy w przypadku rozliczenia otrzymanych zaliczek, które są przyporządkowane do konkretnej dostawy, jaka ma nastąpić w przyszłości. Takie zaliczki na ogół wykorzystujemy przy kosztownych inwestycjach, w celu pozyskania części środków na ich zrealizowanie. Jeśli zamówienie zostanie wykonane prawidłowo i zgodnie z ustaleniami, zaliczka będzie rozliczona w cenie towaru albo usługi. Niesie to za sobą konieczność poprawnej dokumentacji operacji, szczególnie w przypadku, gdyby kontrahent nie wpłacił zaliczki w wysokości 100% wartości, wtedy konieczne jest wystawienie dodatkowej faktury końcowej, która zamyka całą transakcję. 

Obowiązek podatkowy w VAT powstaje w momencie otrzymania całości bądź części zapłaty (zaliczki), w stosunku do otrzymanej kwoty. W chwili kiedy klient prowadzi działalność gospodarczą, wpłaconą zaliczkę trzeba udokumentować fakturą zaliczkową.

Taka faktura powinna zawierać:

  1. nazwę dokumentu;
  2. numer dokumentu;
  3. datę wystawienia dokumentu;
  4. datę otrzymania zapłaty;
  5. dane Sprzedawcy wraz z NIP;
  6. dane Nabywcy wraz z numerem, za pomocą którego podatnik identyfikuje się na potrzeby podatku;
  7. dane dotyczące zamówienia, a także otrzymaną kwotę zapłaty.Termin wystawienia faktury zaliczkowej to nawet 30 dni przed otrzymaniem zapłaty. Natomiast jeżeli zaliczkę otrzymano przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej otrzymania. 
 

Faktura końcowa czym jest i kiedy wystawiać


Tworzenie faktury końcowej uzależnione jest od tego, czy nasza faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę/świadczenie usług, czy jedynie jej część. Wygenerowanie faktury końcowej następuje w momencie, gdy zaliczka nie opiewała na pełną kwotę zamówienia. Na takim dokumencie powinniśmy pomniejszyć sumę wartości towarów bądź usług, o kwotę otrzymanej części płatności, a tym samym pomniejszyć kwotę podatku, o sumę kwot podatku, który wykazaliśmy w fakturach potwierdzających otrzymanie zapłaty.
Wedle Ustawy o podatku od towarów i usług, taka faktura końcowa powinna zawierać wykaz numerów faktur zaliczkowych, które były wystawione przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru. Chcąc ułatwić sobie rozliczenie, sprzedawca może podać także daty ich wystawienia oraz kwoty zaliczek, choć nie jest to wymagane. 

W momencie kiedy wystawiona została więcej niż jedna faktura zaliczkowa, a suma wygenerowanych faktur obejmuje całość płatności, ostatnia faktura zaliczkowa powinna posiadać numery poprzednich dokumentów zaliczkowym. W związku z tym nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej, jeśli faktura zaliczkowa (albo kilka faktur zaliczkowych do jednego zlecenia) opiewają na całość zapłaty.

 

Uwaga: Jeśli korzystasz z raportów Fakturowni, a twój kontrahent dokonał 100% przedpłaty, co zostało udokumentowane jedną lub wieloma fakturami zaliczkowymi, pamiętaj aby w dokumencie potwierdzającym otrzymanie całości zapłaty uzupełnić “datę księgowania podatku dochodowego”. Tylko wówczas system rozpozna przychód z tego zamówienia i uwzględni go na przykład przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy PIT.

Termin wystawienia faktury końcowej, (podobnie jak przy fakturach zaliczkowych) upływa nie wcześniej, niż 30 dnia, a jednocześnie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.Powrót


Komentarze

Avatar sugester medium
Iryna
A czy można wystawić FV końcową tylko na część zaliczki? Np. zaliczka jest na 1000 zł, a towaru sprzedano na 500 zł, reszta będzie w kolejnej FV końcowej. Może warto wprowadzić możliwość redagowania kwoty FV zaliczkowej w fakturze końcowej.

2022-03-11 13:21


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
w systemie nie ma możliwości rozliczać zaliczki częściowo, program nie uznaje dokumentu faktury zaliczkowej opłaconej częściowo. Faktury częściowe są fakturami zaliczkowymi (na część transakcji), będą one ujęte w fakturze końcowej (dokument faktury końcowej może być tylko jeden jako kończący transakcje).
W systemie najlepiej zaczynać od dokumentu "Zamówienia" na łączną wartość transakcji, na podstawie którego wystawimy fakturę zaliczkową na poczet wpłaconej transakcji na kwotę nie większą niż wpłata Klienta. Następnie wystawiając fakturę końcową do jednej z zaliczek program odejmie od zamówienia wszystkie zaliczki tej transakcji i pokaże wartość końcową do zapłaty (zwaną też ostatnią zaliczką).
Ten mechanizm został opisany w artykule:
https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-03-11 14:22


Avatar sugester medium
Cezary
Witam czy jest opcja aby fv zaliczkowe po rozliczeniu nie pojawiały się w polu wyboru podczas wystawiania fv końcowej. kolejnym moim pytaniem jest edycja pola płatnośc
czy mozna wstwic 2 pola:
- kompensata - opis
- gotówka- opis
ew karta
- gotówka
pozdrawiam

2022-06-27 18:18


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
zgodnie z mechanizmem faktur zaliczkowych i końcowych w systemie, faktury zaliczkowe będę podpowiadane przez program do czasu ujęcia ich na fakturze końcowej.

Do jednej faktury w systemie można przydzielić tylko jeden rodzaj płatności.
Mogą Państwo jednak dodać swoją nazwę rodzaju płatności tak, aby spełniała Państwa potrzeby.
W rubryce płatność można wybrać "więcej" i wpisać formę płatności np. 50% przelew, 50% gotówka.

Szczegółową instrukcję znajdą Państwo w linku poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Pozdrawiam,
Tetiana

2022-06-28 09:43


Avatar sugester medium
Henryk Makowski
Faktura k%c3%b3ncowa1
Dzień dobry
Dlaczego nie można wystawić faktury z końcowej odznaczając faktury zaliczkowe

2023-02-10 10:41


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
dziękujemy za sugestie. Tworzenie faktury bezpośrednio przez listę dokumentów jest możliwe jedynie dla dokumentów nieksięgowych. W celu wystawienia faktury końcowej do faktury zaliczkowej, należy wejść w podgląd jednej z zaliczek i w górnym menu kliknąć w Więcej opcji > Wystaw końcową. Jeśli faktura zaliczkowa została wystawiona nie na podstawie dokumentu nieksięgowego „Zamówienie”, to podczas tworzenia faktury końcowej w rubryce „Powiązane faktury zaliczkowe”, należy ręcznie powiązać odpowiednie faktury zaliczkowe. W przypadku jeśli zaliczki zostały wystawione na podstawie zamówienia, program automatycznie powiązane wszystkie faktury zaliczkowe wystawione do danego zamówienia z fakturą końcową.
Pozdrawiam,
Tetiana

2023-02-10 11:18


Avatar sugester medium
BelA
Zaliczkowa kwota koncowa
Dzień dobry.
Po wpłacie zaliczki na kwotę mniejszą niż faktura końcowa, faktura zaliczkowa jest wykazywana pod kwotą faktury końcowej. Nie ma natomiast liczbowego wykazania/wyliczenia, kwoty pozostałej do zapłaty. Kwota ta jest podana jedynie słownie, jako 'do zapłaty' - księgowość naszego kontrahenta zwróciła nam uwagę, że to utrudnia rozliczenia.

Pozdrawiam,
Piotr

2023-03-06 15:46


tetianap
tetianap
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
proszę przesłać zgłoszenie na info@fakturownia.pl, wskazując adres e-mail na który założone zostało Państwa konto, oraz numer danej faktury. Przed wysłaniem wiadomości proszę także udzielić dostępu do konta dla pomocy technicznej:
https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu-
Pozdrawiam,
Tetiana

2023-03-07 10:30


Avatar sugester medium
Izabela
Dzień dobry. Klient wpłacił mi zaliczkę 100% wartości zamówienia i wystawiłam mu fakturę zaliczkową. Towar będę miała dopiero za dwa miesiące i wtedy również otrzyma go klient. Wiem, że do faktury zaliczkowej 100% nie ma obowiązku wystawiać faktury końcowej, ale czy Fakturowania daje taką możliwość (rozliczenia dostawy towaru fakturą końcową na 0, rozliczającą zaliczki sprzed dwóch miesięcy)?

2023-03-28 11:38


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
do zakończenia transakcji należy utworzyć fakture końcową, która uwzględni wszystkie wystawione zaliczki dla danej transakcji. Na fakturze końcowej będzie informacja - pozostało do zapłaty 0zł, w przypadku wpłaty na pełną kwote zamówienia.

Pozdrawiam,
Łukasz

2023-03-28 11:44


Avatar sugester medium
Dominika
dzień dobry, dlaczego na fakturze końcowej nie ma informacji o powiązanej fakturze zaliczkowej ? jak to zmienić ręcznie?

2023-06-06 15:33


nataliak
nataliak
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
aby powiązać fakturę końcową z fakturą zaliczkową, z poziomu edycji faktury końcowej pod frazą "Powiązane faktury zaliczkowe" należy zaznaczyć checkbox właściwej faktury zaliczkowej.

W razie dalszych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Natalia.

2023-06-06 15:48


Avatar sugester medium
Ania
Dzień dobry,
potrzebuję do faktury zaliczkowej przypiąć kilka faktur końcowych, które po kolei będą się odliczały od kwoty zaliczki.
Po wystawieniu pierwszej faktury końcowej do danej faktury zaliczkowej nie mam już możliwości wystawienia kolejnej, ponieważ pojawia się informacja
"brak nierozliczonych faktur zaliczkowych..."
Gdy próbowałam od drugiej strony, wychodząc z faktury zaliczkowej do niej wystawić drugą fakturę końcową, taka opcja nie istnieje. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.

2023-10-11 11:04


lukaszs
lukaszs
Odpowiedź główna   Dzień dobry,
program umożliwia wystawienie wiele faktur zaliczkowych dla danej transakcji i tylko jednej faktury końcowej. Kolejne wpłaty częściowe od kontrahenta można wykazywać na fakturach zaliczkowych.
Zalecamy wystawiać dokumenty zgodnie z instrukcją poniżej:
https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

2023-10-11 11:12


Dodaj komentarz