Faktura zaliczkowa i faktura końcowa

Utworzono: 2011-12-29
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10
Liczba odwiedzin posta: 5423

W Fakturowni możliwe jest wystawianie faktur zaliczkowych i faktur końcowych. 
Aby z tej możliwości skorzystać, należy je wcześniej aktywować. W tym celu wybieramy Ustawienia  Ustawienia konta > Jakie dokumenty wystawiać, w tym miejscu trzeba zaznaczyć Zaliczkowe i Końcowe, a następnie wcisnąć przycisk Zapisz


screen pokazujący jakie dokumenty można wystawiać

Po zapisaniu można już wystawiać dokumenty tego typu. Wystarczy wybrać Przychody > Faktura zaliczkowa bądź Faktura końcowa a następnie Dodaj.

Fakturę zaliczkową wystawiamy w przypadku rozliczenia otrzymanych zaliczek, które są przyporządkowane do konkretnej dostawy, jaka ma nastąpić w przyszłości. Takie zaliczki na ogół wykorzystujemy przy kosztownych inwestycjach, w celu pozyskania części środków na ich zrealizowanie. Jeśli zamówienie zostanie wykonane prawidłowo i zgodnie z ustaleniami, zaliczka będzie rozliczona w cenie towaru albo usługi. Niesie to za sobą konieczność poprawnej dokumentacji operacji, szczególnie w przypadku, gdyby kontrahent nie wpłacił zaliczki w wysokości 100% wartości, wtedy konieczne jest wystawienie dodatkowej faktury końcowej, która zamyka całą transakcję. 

Obowiązek podatkowy nastaje w momencie otrzymania całości bądź części zapłaty (zaliczki), w stosunku do otrzymanej kwoty. W chwili kiedy klient prowadzi działalność gospodarczą, wpłaconą zaliczkę trzeba udokumentować fakturą zaliczkową.

Taka faktura powinna zawierać:
screen przedstawiający wymagane do wystawienia faktury zaliczkowej dane

1. nazwę dokumentu,
2. numer dokumentu
3. datę jej wystawienia,
4. datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, 
5. dane sprzedawcy, wraz z numerem NIP,
6. dane nabywcy, wraz z numerem, za pomocą którego podatnik identyfikuje się na potrzeby podatku,
datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
otrzymaną kwotę zapłaty,
7. dane dotyczące zamówienia.

Termin wystawienia faktury zaliczkowej to nawet 30 dni przed otrzymaniem zapłaty. Natomiast jeżeli zaliczkę otrzymano przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu jej otrzymania.Tworzenie faktury końcowej uzależnione jest od tego, czy nasza faktura zaliczkowa obejmowała całość zapłaty za dostawę/świadczenie usług, czy jedynie jej część. Wygenerowanie faktury końcowej następuje w momencie, gdy zaliczka nie opiewała na pełną kwotę zamówienia. Na takim dokumencie powinniśmy pomniejszyć sumę wartości towarów bądź usług, o kwotę otrzymanej części płatności, a tym samym pomniejszyć kwotę podatku, o sumę kwot podatku, który wykazaliśmy w fakturach potwierdzających otrzymanie zapłaty.
Wedle Ustawy o podatku od towarów i usług, taka faktura końcowa powinna zawierać wykaz numerów faktur zaliczkowych, które były wystawione przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru. Chcąc ułatwić sobie rozliczenie, sprzedawca może podać także daty ich wystawienia oraz kwoty zaliczek, choć nie jest to wymagane. 

W momencie kiedy wystawiona została więcej niż jedna faktura zaliczkowa, a suma wygenerowanych faktur obejmuje całość płatności, ostatnia faktura zaliczkowa powinna posiadać numery poprzednich dokumentów zaliczkowym. W związku z tym nie ma obowiązku wystawiania faktury końcowej, jeśli faktura zaliczkowa (albo kilka faktur zaliczkowych do jednego zlecenia) opiewają na całość zapłaty.

 

Termin wystawienia faktury końcowej, (podobnie jak przy fakturach zaliczkowych) upływa nie wcześniej, niż 30 dnia, a jednocześnie nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.

O tym, jak wystawić fakturę końcową z faktury zaliczkowej powiązanej z zamówieniem, dowiecie się z tego wpisuPowrót


Dodaj komentarz